หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศผลสอบอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอบเดือน เมษายน 2565
ประกาศผลสอบอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอบเดือน เมษายน 2565

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-05-03 13:41:20

ประกาศผลสอบอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

รอบเดือน เมษายน 2565  (2,3,4,9 และ 10 เมษายน 2565)

https://ilpc.ssru.ac.th/th

1. นักศึกษาที่มีผล "ผ่าน" ให้เช็คในระบบทะเบียน Reg ได้เลยค่ะ

2. นักศึกษาที่มีผลติด "I" ให้ทำตามหมายเหตุในช่องชื่อของตนเอง

3. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "สอบ Post-test" ให้สแกน QR Code เข้ากลุ่มไลน์ (รอนัดวันสอบในกลุ่ม) 

4. นักศึกษาที่หมายเหตุ "ทำแบบฝึกหัด"  ให้เข้าลิงก์ทำได้เลย #ไม่ต้องเข้ากลุ่มไลน์ โดยทำให้เสร็จสิ้นภายในวันที่  25 เมษายน 2565  (ต้องทำให้ได้ 25 คะแนนขึ้นไปถึงจะผ่าน)

ลิงก์ทำแบบฝึกหัด : https://forms.gle/cKAD1j1KDCKWmfAo6 **ประกาศผลสอบซ่อม ครั้งที่ 1 วันที่ 27 เมษายน  2565**