หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ Universiti Putra Malaysia
วันที่ 28 สิงหาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ...
2023-08-30 09:46:16
โครงการ “การพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอนด้วย Hyflex Learning"
วันที่ 25 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา จัดโครงการ “การพัฒน ...
2023-08-28 15:01:19
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 22 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปี ...
2023-08-28 14:55:07
การประชุมเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันที่ 18 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มีมติเสนอชื่อ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย เป็นผ ...
2023-08-21 10:25:22
กิจกรรม Art of Nation Malaysia – Thailand ร่วมกับ University of Technology MARA (UiTM), Kedah ประเทศมาเลเซีย
วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ อรรถารส คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มอ ...
2023-08-21 10:16:30
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตพยาบาลที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563-2564
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตพยาบาลที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563-2564#SS ...
2023-08-21 10:16:37
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ครัวเรือน อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ ...
2023-08-09 10:53:15
ข่าวย้อนหลัง