หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม

ประชุมเตรียมความพร้อมการรับรองสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล
วันที่ 13 ธันวาคม 2561 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัดประชุมเตรียมความพร้อมการรับรองสถาบันการศึกษาจากสภา ...
2018-12-14 13:20:29
ประชุมจัดทำวารสารวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
วันที่ 11 ธันวาคม 2561 รศ.ประไพวรรณ ด่านประดิษฐ์ เป็นประธานที่ประชุมจัดทำวารสารวิทยาลัยพยาบาลและสุขภ ...
2018-12-11 16:03:25
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ครั้งที่ 5/2561
วันที่ 4 ธันวาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประ ...
2018-12-07 11:24:36
เข้าร่วมการนำเสนองานวิจัยทางวิชาการระดับนานาชาติ ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี
วันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2561 อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่ว ...
2018-12-04 15:23:13
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมพัฒนานักศึกษาสู่การวิจัย ครั้งที่ 1/2561
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ผศ.ดร. บุญศรี กิตติโชติพาณิชย์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบ ...
2018-11-27 09:22:01
โครงการต้านความเศร้าในผู้สูงอายุด้วยการใช้กิจกรรมนันทนาการ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางยี่รงค์
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายนที่ผ่านมา วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ร่วมกับงานสุขภาพจิต โรงพยาบาลนภาลัย จัดโครง ...
2018-11-26 10:29:28
พิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันสถาปนาครบรอบ ๑๓ ปี แห่งการก่อตั้งวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัดโครงการพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันสถาปนาครบรอบ ...
2018-11-30 16:14:33
โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ การวิพากย์ข้อสอบ สาขาพยาบาลศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในรายวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัดโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ : การวิพากย์ข้อสอ ...
2018-11-26 09:43:30
ข่าวย้อนหลัง