หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2 Quota
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ภ ...
2024-04-05 12:53:45
สืบสานประเพณีไทย "วันสงกรานต์" วันที่ ๑๒ - ๑๖ เมษายน ๒๕๖๗
สืบสานประเพณีไทย "วันสงกรานต์" วันที่ ๑๒ - ๑๖ เมษายน ๒๕๖๗      เนื่องในโอกา ...
2024-04-11 13:12:03
ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ครั้งที่ 1/2567
ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ครั้งที่ 1/2567    วันที่ 10 เมษายน 2567 รองศ ...
2024-04-11 08:22:27
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ร่วมสืบสาน ประเพณี วัฒนธรรมไทย เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ๒๕๖๗
                วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ร่วมสืบสาน ประเ ...
2024-04-11 13:20:20
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมอบรมวิศวกรสังคม
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมอบรมวิศวกรสังคมวันที่ 4 - 5 เมษายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย ...
2024-04-09 09:54:58
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์วันที่ 4 เมษายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ ...
2024-04-09 09:52:48
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
????????ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา????????????นักศึกษาทุกชั้นปี ที่ประสงค์จะขอกู้ย ...
2024-04-09 09:49:45
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ร่วมงานสมโภช ๑๒๓ ปี จังหวัดสมุทรสงคราม
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ร่วมงานสมโภช ๑๒๓ ปี จังหวัดสมุทรสงคราม       วันที่ ๑ เม ...
2024-04-03 16:19:13
ข่าวย้อนหลัง