หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ปฏิบัติตามมาตราการป้องกัน COVID-19 จึงจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 ในรายวิชาระบาดวิทยา
.วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ปฏิบัติตามมาตราการป้องกัน COVID-19 จึงจัดการเรียนการ ...
2020-05-24 17:34:23
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการรายวิชาทางการพยาบาล ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ในรายวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์1
วันที่ 19 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการรายวิชาทางการพยาบาล ประ ...
2020-05-22 11:33:31
บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วม โครงการ "การอบรมการประชาสัมพันธ์เชิงรุก" ผ่าน Facebook live
วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วม โครงการ "การอบรมการประชาสัมพันธ์ ...
2020-05-18 10:24:10
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ปฏิบัติตามมาตราการป้องกัน COVID-19 จึงจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ในรายวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์1
วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ปฏิบัติตามมาตราการป้องกัน COVID-19 จึงจัดการเรียนการส ...
2020-05-18 09:57:25
ข่าวย้อนหลัง