หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม

เข้าร่วมการประชุมสภาวิชาการ วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2562
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่ว ...
2019-09-20 13:49:13
พิธีไหว้ครูวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 19 กันยายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นประธานใน ...
2019-09-20 10:32:52
การประชุมกรรมการบริหารวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
วันที่ 12 กันยายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นประธานกา ...
2019-09-17 09:34:33
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าตรวจเยี่ยมวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
วันที่ 12 กันยายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ พร้อมด้วย ผู ...
2019-09-13 09:41:07
การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2562
วันที่ 11 กันยายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมการป ...
2019-09-12 13:45:21
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2562
วันที่ 9 กันยายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมการปร ...
2019-09-11 10:55:47
ประชุมจัดทำหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) ครั้งที่ 1
วันที่ 5 กันยายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ พร้อมด้วยผู้บ ...
2019-09-09 10:55:03
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ครั้งที่ 4/2562
วันที่ 3 กันยายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประ ...
2019-09-04 11:57:54
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
วันที่ 2 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาว ...
2019-09-09 11:26:13
ข่าวย้อนหลัง