หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม

รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นประธานดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการสรรหา
วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภ ...
2023-05-15 14:40:34
อาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมประชุมวิชาการ ประจำปี ครั้งที่ 2 ศูนย์ SIRCOP ภายใต้หัวข้อ "Transforming the Simulation-Based Nursing Education: Together Towards a Better Nursing Professional"
วันที่ 20 - 21 เมษายน 2566 ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมประชุมวิชาการ ...
2023-04-27 13:34:24
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ โรงพยาบาลศรีสวรรค์ กรุงเทพมหานคร ราชพฤกษ์
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา และ โรงพยาบาลศรีสวรรค์ กรุงเทพมหานคร ร ...
2023-03-23 13:33:31
ข่าวย้อนหลัง