หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๖
วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทัศนีย์ อรรถารส คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มอบหมาย ...
2023-11-15 12:46:19
การสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2566
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ อรรถารส  คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุข ...
2023-11-15 12:43:16
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 11/2566
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกา ...
2023-11-15 12:40:11
การลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง (Free Enrollment)ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566ที่เว็บไซต์ ---> https://reg.ssru.ac.thwww.ssru.ac.thhttps://admission.ssru.ac.th
การลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง (Free Enrollment)ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566ที่เว็บไซต์ ---> ht ...
2023-11-15 12:36:46
#ฉีดวัคซีน HPV ฟรี ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 แห่ง และรพ.สังกัดกทม. 12 แห่ง
#ฉีดวัคซีน HPV ฟรี ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 แห่ง และรพ.สังกัดกทม. 12 แห่ง   ขอเชิญผู้หญิ ...
2023-11-15 12:34:19
ขั้นตอนการสมัครใช้งาน Thanyarak Applicationเพื่อความสะดวก รวดเร็ว และ
ขั้นตอนการสมัครใช้งาน Thanyarak Applicationเพื่อความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลา สามารถนัดตรวจ เลื่อ ...
2023-11-15 12:31:14
๑๖๓ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
๑๖๓ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวีวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ...
2023-11-15 12:24:35
ประชุมอาจารย์และบุคลากร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
ประชุมอาจารย์และบุคลากร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ...
2023-11-15 11:53:42
วีดิโอแนะนำการติดตั้งและใช้งานระบบ VPN (Virtual Private Network) ทั้งระบบปฏิบัติการ Windown , MacOS , Android , iOS .
วีดิโอแนะนำการติดตั้งและใช้งานระบบ VPN (Virtual Private Network) ทั้งระบบปฏิบัติการ Windown , MacOS ...
2023-11-15 11:49:58
สำนักศิลป์ฯ ขอเชิญร่วมชม “นิทรรศการเทิดพระเกียรติ ๑๖๓ ปี แห่งพระประสูติกาล สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี Unseen Suan
สำนักศิลป์ฯ ขอเชิญร่วมชม “นิทรรศการเทิดพระเกียรติ ๑๖๓ ปี แห่งพระประสูติกาล สมเด็จพระนางเจ้าสุน ...
2023-11-15 11:23:52
ข่าวย้อนหลัง