หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม

ออกหน่วยบริการประชาชนจังหวัดสมุทรสงคราม ณ โรงเรียนวัดปากสมุทร
วันที่ 15 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มอบหมายให้ อ ...
2022-09-19 11:12:29
อาจารย์ประจำวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคืบหน้าการเตรียมเอกสารผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม
วันที่ 12 กันยายน 2565 อาจารย์ รังสิมา พัสระ อาจารย์ประจำวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบ ...
2022-09-19 11:00:49
โครงการอบรม “แนวทางการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับหน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันที่ 13 กันยายน 2565 ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมโครงการอบรม &ldqu ...
2022-09-19 09:56:02
อาจารย์ ดร.นภพรพัชร มั่งถึก อาจารย์ประจำวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ได้รับทุนวิจัยงบประมาณจัดสรรเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน แผนปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
อาจารย์ ดร.นภพรพัชร มั่งถึก อาจารย์ประจำวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ได้รับทุนวิจัยงบประมาณจัดสรรเพื่อสนั ...
2022-09-08 10:58:53
บุคลากร และนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมบริจาคโลหิต
วันที่ 7 กันยายน 2565 บุคลากร และนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมบริจาคโลหิต เพื่อเป็นการส่ง ...
2022-09-08 10:48:47
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัดโครงการVisiting professor project 2022
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัดโครงการVisiting professor project 2022  ระหว่าง วันที่ 19 สิงหาคม พ. ...
2022-09-08 10:41:42
กิจกรรมโครงการออกหน่วยบริการประชาชนจังหวัดสมุทรสงคราม "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"
วันที่ 1 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มอบหมายให้ อา ...
2022-09-05 10:53:41
ถ่ายภาพร่วมกับบัณฑิต ปีการศึกษา 2560-2562
วันที่ 30 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ พร้อมด้วยผู้ ...
2022-09-01 11:04:33
พิธีมอบเข็มทองคำเชิดชูเกียรติ บัณฑิตคณะกรรมการนักศึกษา
วันที่ 30 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ...
2022-09-01 10:56:12
ข่าวย้อนหลัง