หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ภ ...
2024-05-23 12:07:09
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมดิจิทัล ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี เพื่อเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานภายในองค์กร การใช้งาน HyFlex Learning
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมดิจิทัล ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี เพื ...
2024-05-29 15:11:33
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัดอบรมการใช้งาน Google Classroom เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน HyFlex Learning
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัดอบรมการใช้งาน Google Classroom เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน HyFlex Learnin ...
2024-05-29 14:54:14
คณาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าคูหาลงคะแนนเสียง เลือกตั้งสภาคณาจารย์ และข้าราชการ
วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 คณาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าคูหาลงคะแนนเสียง เลือกตั้งสภาค ...
2024-05-29 13:36:29
#เตือนภัยเพจปลอม
#เตือนภัยเพจปลอม  ประกาศแจ้ง เพจ #Facebook ของมหาวิทยาลัย จะมีเฉพาะ1. เพจหลัก  มหาวิทยาลัย ...
2024-05-29 11:28:37
ครบ 111 ปี แจก 111 ทุน ให้นักเรียน/นักศึกษา สังกัดอยู่ในสถาบันการศึกษา
ครบ 111 ปี แจก 111 ทุน ให้นักเรียน/นักศึกษา สังกัดอยู่ในสถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิกธนาคารโรงเรียน... ...
2024-05-29 11:04:59
ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาทุกท่าน ที่มีอายุงาน 1 ปีขึ้นไปเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาทุกท่าน ที่มีอายุงาน 1 ปีขึ้นไปเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราช ...
2024-05-29 11:01:43
ประชุมอาจารย์และบุคลากร วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ประจำเดือนพฤษภาคม 2567
ประชุมอาจารย์และบุคลากร วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ประจำเดือนพฤษภาคม 2567วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ผู้ช่วย ...
2024-05-24 08:37:27
ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ครั้งที่ 5/2567
ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ครั้งที่ 5/2567วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจาร ...
2024-05-24 08:30:36
ข่าวย้อนหลัง