หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม

อาจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นประธานการประชุมวิพากษ์ข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562
วันที่ 20 กันยายน 2561 อาจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นประธานการประชุมวิพา ...
2018-09-21 13:32:23
คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพเข้าร่วมการจัดงานแถลงข่าว 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันที่ 20 กันยายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดงานแถลงข่าว 80 ปี แห่ ...
2018-09-21 10:47:27
ขอแสดงความยินดีกับคุณนพปฎล อินยาศรี หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ที่ได้รับแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นประเภทผู้บริหาร
ขอแสดงความยินดีกับคุณนพปฎล อินยาศรี หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ที่ได้รับแต่งตั้งพนักงานม ...
2018-09-19 09:22:06
รองคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ร่วมพิธีมุทิตาจิต เนื่องในวันคล้ายวันเกิด นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันที่ 14 กันยายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมวดี คฤหเดช รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมทั้งอาจารย์ วิทย ...
2018-09-18 15:36:06
บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการประชมสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวและกิจกรรมต่างๆบนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
วันที่ 11 กันยายน 2561บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการประชมสัมพันธ์ข้ ...
2018-09-13 15:39:32
บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพเข้าร่วมประชุม KM SSRU
วันที่ 10 กันยายน 2561 บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมประชุม SSRU KM SHARE & LEARN 2018 ...
2018-09-13 15:23:46
คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ นำผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ นำผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ อาคารศู ...
2018-09-07 15:58:00
โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ (English Camp) ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1
วันที่ 19 - 21 สิงหาคม 2561 อาจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นประธานเปิดโครง ...
2018-09-05 13:45:43
ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 2)
วันที่ 27 สิงหาคม 2561 ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมประชุมโครงการประช ...
2018-08-28 10:22:41
ข่าวย้อนหลัง