หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม

คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2564
วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมป ...
2021-09-16 15:50:44
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2564
วันที่ 13 กันยายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมการป ...
2021-09-15 11:56:38
บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมกิจกรรม KM SHARE & LEARN ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564  บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมกิจกรรม KM SHARE & LEA ...
2021-09-15 11:28:04
บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมประชุมเรื่องการลงข้อมูลในระบบ CHE QA Online ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์
วันที่ 7 กันยายน 2564 บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมประชุมเรื่องการลงข้อมูลในระบบ CHE QA On ...
2021-09-15 11:20:23
บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาบุคลิกภาพและเทคนิคการประชาสัมพันธ์เพื่อความเป็นผู้นำแบบมืออาชีพ
วันที่ 7 กันยายน 2564 บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒ ...
2021-09-13 11:25:16
โครงการพัฒนาคุณลักษณะด้านคุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพพยาบาล (แบบออนไลน์) สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ ๒
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัด “โครงการพัฒนาคุณลักษณะด้านคุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพพยาบาล (แบบ ...
2021-09-13 11:19:34
โครงการพัฒนาคุณลักษณะด้านคุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพพยาบาล (แบบออนไลน์) สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ ๓”
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัด “โครงการพัฒนาคุณลักษณะด้านคุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพพยาบาล (แบบ ...
2021-09-13 11:07:58
โครงการพัฒนาคุณลักษณะด้านคุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพพยาบาลสำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ ๑ (รหัส ๖๓)
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะด้านคุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพพยาบาลสำหรับนักศึกษ ...
2021-09-13 10:52:40
การประชุมกรรมการฯ การจัดทำห้องปฏิบัติการพยาบาล ร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตัวแทนอาจารย์แต่ละกลุ่มวิชา
วันที่ 1 กันยายน 2564 อาจารย์กันยา นภาพงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานการประชุมกรรมการฯ การจัดทำห้ ...
2021-09-13 10:33:54
สอนการพยาบาลพื้นฐานในยุค New Normal
สอนการพยาบาลพื้นฐานในยุค New Normal Http://www.ssru.ac.thhttps://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/L ...
2021-09-13 10:34:05
ข่าวย้อนหลัง