หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม

ประกาศบัณฑิตตรวจสอบรายชื่อที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2567
ประกาศบัณฑิตตรวจสอบรายชื่อที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2567ได้ที่เว็บไซต์ https://ss ...
2024-02-20 09:50:49
วิทยาลัยพยาบาลฯ ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2/2567
วิทยาลัยพยาบาลฯ ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2/2567วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 25657 ผู้ช่วยศาส ...
2024-02-19 09:37:10
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2 Quota
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ภ ...
2024-02-15 12:09:32
วิทยาลัยพยาบาลฯ เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สู่ความเชี่ยวชาญเป็นมืออาชีพ
วิทยาลัยพยาบาลฯ เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สู่ความเชี่ยวชาญเป็นมืออาชีพวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 รอง ...
2024-02-15 08:10:11
ราชภัฏสดุดี 14 กุมภาพันธ์ #วันราชภัฏ “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน”
ราชภัฏสดุดี 14 กุมภาพันธ์ #วันราชภัฏ “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน”     เมื ...
2024-02-14 11:32:20
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) หมวด 3 ลูกค้า และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง"
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) หมวด 3 ลูกค ...
2024-02-14 09:20:25
บุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ร่วมบริจาคโลหิต "ให้โลหิต ให้ชีวิต ให้ประจำ" (Give Blood, Give lives, Give forever)
บุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ร่วมบริจาคโลหิต"ให้โลหิต ให้ชีวิต ให้ประจำ" (Giv ...
2024-02-14 09:16:38
#วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มีจุดไหนน่าแวะ Check บ้าง ? ...ไป Check-in กัน
อะม็อกซี่คือยาปฏิชีวนะ รักนะจ๊ะ คือ I love you #วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพมีจุดไหนน่าแวะ Check บ้าง ? . ...
2024-02-12 15:26:36
ประกาศเลื่อน พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรและนมัสคารวะ ประจำปีการศึกษา 2566
ประกาศเลื่อน พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรและนมัสคารวะ ประจำปีการศึกษา 2566จากวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ...
2024-02-09 13:47:19
นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมโครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม
นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมโครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม สำหรับนักศึกษาม ...
2024-02-09 13:40:48
ข่าวปัจจุบัน