หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนรายวิชาและการชำระค่าลงทะเบียนเรียน (ปรับปรุงใหม่) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 กำหนดการลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนรายวิชา  และการชำระค่าลงทะเบียนเรียน (ปรับปรุงใหม่)  ประจำ ...
2020-05-18 11:44:46
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.อารยา ทิพย์วงศ์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในโครงการประกวดการแต่งกายด้วยผ้าไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.อารยา ทิพย์วงศ์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในโครงการประกวดกา ...
2020-05-18 10:15:31
ขอเชิญนักศึกษา รหัส 60-62 เข้าร่วมกิจกรรม "What’s ITA?"
ขอเชิญน้องๆ รหัส 60-62เข้าร่วมกิจกรรม "What’s ITA?"ร่วมชมไลฟ์สดให้ความรู้เกี่ยวกับกร ...
2020-05-18 10:11:32
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา การกู้ยืมภาคเรียนที่ 3/2562
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาการกู้ยืมภาคเรียนที่ 3/2562ร ...
2020-05-18 10:06:32
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สำหรับนักศึกษาที่ไม่พร้อมชำระค่าเทอมในเวลา สามารถลงทะเบียนเรียนได้ ตามกำหนดการลงทะเบียนปกติ ผ่าน www.reg.ssru.ac.th
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาสำหรับนักศึกษาที่ไม่พร้อมชำระค่าเทอมในเวลาสามารถลงทะเบียนเรียนได้ตา ...
2020-05-12 19:47:58
ประกาศปฏิทินกิจกรรมวิชาการ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ-พิเศษ ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 , 2 และภาคซัมเมอร์ ประจำปีการศึกษา 2563
 ประกาศปฏิทินกิจกรรมวิชาการ  สำหรับนักศึกษาภาคปกติ-พิเศษ ระดับปริญญาตรี  ภาคเรียนที่ ...
2020-05-12 19:40:26
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา การชำระส่วนต่างค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาการชำระส่วนต่างค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562เนื่องจากส ...
2020-05-12 19:35:57
ขอเชิญนักศึกษารหัส 60-62 เข้าร่วมตอบคำถาม และทำแบบสอบถามในกิจกรรม วันวิสาขบูชา
ขอเชิญนักศึกษารหัส 60-62 เข้าร่วมตอบคำถาม และทำแบบสอบถามในกิจกรรม วันวิสาขบูชา ในวันที่ 4 - 6 พฤษภาค ...
2020-05-04 12:58:29
ข่าวย้อนหลัง