หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา และขอยกเลิกรายวิชา (W) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
**กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา และขอยกเลิกรายวิชา (W) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ...
2020-10-07 11:40:57
แจ้งประชาสัมพันธ์ผู้ที่ประสงค์จะกู้ยืมปีการศึกษา 2563 ต้องทำการบันทึกข้อมูลผู้ขอกู้ยืมในระบบ e-studentloan ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 เท่านั้น
แจ้งประชาสัมพันธ์ผู้ที่ประสงค์จะกู้ยืมปีการศึกษา 2563 ต้องทำการบันทึกข้อมูลผู้ขอกู้ยืมในระบบ e-stude ...
2020-10-01 14:32:26
กำหนดจัดสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (SSRU-TEP) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓
กำหนดจัดสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (SSRU-TEP) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึ ...
2020-09-17 13:21:30
นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ยื่นเอกสารแบบคำขอกู้ยืม ระหว่างวันที่ 21-25 กันยายน 2563
สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ยื่นเอกสารแบบคำขอกู้ยืมพร้อมชั่วโมงจิตอาสา 36 ชั่วโมงขึ้น ...
2020-09-15 14:15:18
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ‬ ‪เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 4)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ‬‪เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบ ...
2020-09-14 21:20:00
ปฏิทินการดำเนินงานรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 021601261, 021601380 ...
2020-09-14 21:17:34
ข่าวย้อนหลัง