หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษางานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา&nbs ...
2022-09-27 11:39:13
การสมัครสมาชิกเข้าร่วมชมรมที่น้องๆสนใจ ในกิจกรรมเปิดโลกชมรมประจำปีการศึกษา 2565
ใกล้เริ่มแล้ว กับการสมัครสมาชิกเข้าร่วมชมรมที่น้องๆสนใจ ในกิจกรรมเปิดโลกชมรมประจำปีการศึกษา 256 ...
2022-09-27 11:18:39
นักศึกษาที่ประสงค์จะเข้าสอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถ Walk-in เข้ามาสอบได้
สำหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะเข้าสอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  สามารถ Walk-in ...
2022-09-27 11:01:49
การลงทะเบียนและรายงานตัวบัณฑิต เพื่อรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 20/2564 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
***การลงทะเบียนและรายงานตัวบัณฑิต เพื่อรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 20/2564 ...
2022-09-19 15:26:02
ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้สนใจเข้าร่วมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง "ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม ตามประกาศ ก.พ.อ. ปี ๒๕๖๔
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้สนใจเข้าร่วมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง " ...
2022-09-08 10:52:43
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ปี 2565 เรื่อง จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ครั้งที่ 3
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ปี 2565 เรื่อง จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการพยาบา ...
2022-09-02 09:52:36
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา "มูลนิธิหยดน้ำ" ประจำปี 2565
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา "มูลนิธิหยดน้ำ" ประจำปี 2565 ทุนการศึกษาระดับม.ต้น/ม.ปลาย/ปว ...
2022-09-01 11:24:49
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา การชำระส่วนต่างค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาการชำระส่วนต่างค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562เนื่องจากส ...
2020-05-12 19:35:57
ข่าวย้อนหลัง