หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

กองโรคไม่ติดต่อ ขอประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการโรคเบาหวานสู่เบาหวานระยะสงบ (Diabetes Remission) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กองโรคไม่ติดต่อ ขอประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการโรคเบาหวานสู่เบาหวานระยะสงบ (Dia ...
2024-01-16 11:10:08
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ...
2024-01-16 11:05:54
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษานักศึกษาที่กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ...
2024-01-16 09:44:05
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่ง : อาจารย์ จำนวน 17 อัตรา  ...
2024-01-16 09:14:11
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอประกาศแจ้งปิดระบบ ERP (ชั่วคราว) ‼️ ส่งผลกระทบให้ไม่สามารถใช้งานระบบ ERP ได้
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอประกาศแจ้งปิดระบบ ERP (ชั่วคราว) !! ส่งผลกระทบให้ไม่สามาร ...
2024-01-16 08:42:51
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ (NRCT-NT) เปิดรับข้อเสนอ "ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีด้านดิจิทัล" รอบที่ 2
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ (NRCT-NT) เปิดรับข้อเสนอ "ทุนวิจัยและน ...
2024-01-16 08:31:10
!! สมัครด่วน !! อบรมออนไลน์รอบสุดท้าย
!! สมัครด่วน !! อบรมออนไลน์รอบสุดท้าย          นักศึกษาปี 3 , 4 ทุกคน ที่ยั ...
2024-01-12 16:02:42
คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ อรรถารส คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นประธ ...
2023-12-13 10:49:03
ข่าวปัจจุบัน