หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

3 โรค มากับยุงลาย
3 โรค มากับยุงลาย โรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อยุงลาย โรคติดเชื้อไวรัสซิกาสามารถดูข้อมู ...
2023-07-26 14:19:54
ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วมโครงการชี้แจงการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนอุดหนุน (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2567
 ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วมโครงการชี้แจงการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนอุดหนุน (วช.) ประจำปีงบป ...
2023-07-26 14:12:41
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2566ตรวจสอบกำหนดการแบ่งรอบฝึ ...
2023-07-26 14:08:31
สิทธิ์ประกันอุบัติเหตุ สำหรับนักศึกษา 'สวนสุนันทา
สิทธิ์ประกันอุบัติเหตุ สำหรับนักศึกษา 'สวนสุนันทา**สอบถามรายละเอียดได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิ ...
2023-07-26 14:01:30
ขอเชิญเข้าร่วม ฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม
ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายกองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรมขอเชิญเข้าร่วม ฝึกอบรมเก ...
2023-07-03 10:40:50
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา การชำระส่วนต่างค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 3/2565
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาการชำระส่วนต่างค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 3/2565 โดยเ ...
2023-07-03 10:37:05
ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าพักในหอพักนักศึกษา วิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รอบการจองครั้งที่ 1
ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าพักในหอพักนักศึกษา วิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน ...
2023-07-03 10:34:53
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ มิติใหม่ในการดูแลสุขภาพ : สูงวัยอย่างมีสุขภาวะ A New Dimension in Healthcare : Healthy Aging
สมาคมพยาบาลทหารบก ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ มิติใหม่ในการ ...
2023-07-03 10:33:11
ข่าวปัจจุบัน