หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

6 สัญญาณเตือน ความผิดปกติที่เต้านม
6 สัญญาณเตือน ความผิดปกติที่เต้านม ...
2023-02-02 13:28:10
ประชาชนควรได้รับวัคซีนอย่างน้อย 4 เข็ม เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกัน
ประชาชนควรได้รับวัคซีนอย่างน้อย 4 เข็ม เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกัน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง 608 หากท่านรับ ...
2023-01-05 14:52:05
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา นักศึกษาทุกชั้นปีที่จะส่งเอกสาร กยศ. ภาคเรียนที่ 2/2565
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษานักศึกษาทุกชั้นปีที่จะส่งเอกสาร กยศ. ภาคเรียนที่ 2/2565& ...
2023-01-03 10:50:56
โรคหัดป้องกันได้ด้วยวัคซีน
โรคหัดป้องกันได้ด้วยวัคซีนโรคหัด เป็นโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ ผ่านทางฝอยละอองขนาดเล็กที่ฟุ้งในอากาศ ...
2023-01-03 10:49:00
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการผ่านการสื่อสารทางไกล หรือ Tele-conference “แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสภาการพยาบาล ครั้งที่ 5"
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการผ่านการสื่อสารทางไกล หรือ Tele-conference “แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสภา ...
2022-12-19 10:08:47
อัพเดท ! ผู้ป่วยโควิด-19 “สิทธิบัตรทอง 30 บาท และพนักงานส่วนท้องถิ่น” พบแพทย์ Telemedicine-ส่งยาฟรีถึงบ้าน ผ่าน 4 แอปพลิเคชัน
อัพเดท ! ผู้ป่วยโควิด-19 “สิทธิบัตรทอง 30 บาท  และพนักงานส่วนท้องถิ่น” พบแพทย์ Tele ...
2022-12-14 09:42:45
การป้องกันไม่ให้เป็นโรคความดันโลหิตสูง
การป้องกันไม่ให้เป็นโรคความดันโลหิตสูง โรคความดันโลหิตสูงเป็นกลุ่มโรคไม่ติดต่อ (NCDs) ที่เป็นสา ...
2022-12-14 09:39:39
โหลดได้ฟรี !! หนังสือตำราวิชาการของกรมการแพทย์
โหลดได้ฟรี !!หนังสือตำราวิชาการของกรมการแพทย์สามารถ download ได้ที่ http://dmta.dms.go.th/book.php ...
2022-12-08 13:52:26
ข่าวปัจจุบัน