หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ โรงพยาบาลนภาลัย และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ โรงพยาบาลอัมพวา
วันที่ 16 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ...
2022-08-17 11:47:06
Unirank July 2022 จัดมหา’ลัยยอดนิยม “สวนสุนันทา”ยังครองที่1ราชภัฏ
Unirank July 2022  จัดมหา’ลัยยอดนิยม “สวนสุนันทา”ยังครอง ที่1ราชภัฏ เว็บ ...
2022-08-15 10:11:41
พิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลแลสุขภาพ มอบหมายให้ อา ...
2022-08-15 10:26:35
พิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันที่ 11 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ...
2022-08-15 10:26:11
กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดอบรมพัฒนานักศึกษาตามแนวทางพระราโชบายด้านจัดการศึกษา
วันที่ 6 สิงหาคม 2565 กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดอบรม พัฒนานักศึกษาตามแนวทางพระร ...
2022-08-08 14:44:00
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัดการอบรมโครงการอบรมพัฒนาอาจารย์ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริง (Simulation Based Learning: SBL)
วันที่ 5-6 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัดการอบรมโครงการอบรมพัฒนาอาจารย์ เรื่อง การจัดการเร ...
2022-08-08 13:41:44
ประชุมอาจารย์และบุคลากร ประจำเดือนสิงหาคม 2565
วันที่ 4 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นประธานการ ...
2022-08-08 10:18:50
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มอบหมายให้ อา ...
2022-08-08 10:07:31
ข่าวย้อนหลัง