หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ปฏิบัติตามมาตราการป้องกัน COVID-19 จึงจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 ในรายวิชาระบาดวิทยา
.วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ปฏิบัติตามมาตราการป้องกัน COVID-19 จึงจัดการเรียนการ ...
2020-05-24 17:34:23
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการรายวิชาทางการพยาบาล ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ในรายวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์1
วันที่ 19 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการรายวิชาทางการพยาบาล ประ ...
2020-05-22 11:33:31
กำหนดการลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนรายวิชาและการชำระค่าลงทะเบียนเรียน (ปรับปรุงใหม่) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 กำหนดการลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนรายวิชา  และการชำระค่าลงทะเบียนเรียน (ปรับปรุงใหม่)  ประจำ ...
2020-05-18 11:44:46
บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วม โครงการ "การอบรมการประชาสัมพันธ์เชิงรุก" ผ่าน Facebook live
วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วม โครงการ "การอบรมการประชาสัมพันธ์ ...
2020-05-18 10:24:10
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.อารยา ทิพย์วงศ์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในโครงการประกวดการแต่งกายด้วยผ้าไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.อารยา ทิพย์วงศ์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในโครงการประกวดกา ...
2020-05-18 10:15:31
ข่าวย้อนหลัง