หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ขอเชิญชวนนักศึกษาวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ และวิทยาลัยพยาบาลฯ ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมเปิดโลกชมรม ประจำปีการศึกษา 2566
ขอเชิญชวนนักศึกษาวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ และวิทยาลัยพยาบาลฯ ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมเปิดโลกชมรม ประจำปีการศ ...
2023-08-31 10:33:53
โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ารับสมัครคัดเลือกบุคคลบรรจุเข้ารับราชการ
โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ารับสมัครคัดเลือกบุคคลบรรจุเข้ารับราชการ ...
2023-08-30 15:01:42
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ Universiti Putra Malaysia
วันที่ 28 สิงหาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ...
2023-08-30 09:46:16
โครงการ “การพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอนด้วย Hyflex Learning"
วันที่ 25 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา จัดโครงการ “การพัฒน ...
2023-08-28 15:01:19
กิจกรรมเปิดโลกชมรม ขอเชิญทุกท่านมาที่บริเวณลานคณะวิทยาศาสตร์ ณ บูทชมรมถันยรักษ์
วันที่ 25 สิงหาคม 2566 กิจกรรมเปิดโลกชมรม ขอเชิญทุกท่านมาที่บริเวณลานคณะวิทยาศาสตร์  ณ บูทชมรมถ ...
2023-08-28 14:58:42
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการออนไลน์ (Zoom Online) แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสภาการพยาบาล ครั้งที่ 9
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการออนไลน์ (Zoom Online) แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสภาการพยาบาล ครั้งที่ 9   ...
2023-08-28 14:57:13
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 22 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปี ...
2023-08-28 14:55:07
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษางานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา&nbs ...
2023-08-28 14:47:09
ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เวียงจันทน์ รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ
ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เวียงจันทน์ รับสมัครพยาบาลวิชาชี ...
2023-08-28 10:56:40
เปิดลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หัวข้อ ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการลูกค้าที่มีคุณภาพสูง รุ่นที่ 4
 เปิดลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  หัวข้อ “ ภาษาอังกฤษเพื่อกา ...
2023-08-21 11:23:16
ข่าวย้อนหลัง