หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

การประชุมเตรียมความพร้อมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร
วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นประธานกา ...
2021-07-22 14:03:28
การประชุมเตรียมความพร้อมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร
วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มอบหมายให้ ผ ...
2021-07-22 14:00:42
อาจารย์ประจำวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมปฏิบัติงานเป็นพยาบาลอาสาสมัครฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ อนุญาตให้ อา ...
2021-07-22 13:58:38
การประชุมเตรียมความพร้อมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร
วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มอบหมายให้ ผ ...
2021-07-22 13:54:53
สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ (ThaiHealth Academy) ขอเชิญร่วม สัมมนาออนไลน์
#HomeIsolation #รับมือโควิด19ติดเชื้อโควิด-19 แต่ไม่แสดงอาการ ถ้าจำเป็นต้องกักตัวรักษาที่บ้าน (Home ...
2021-07-17 11:28:00
กลุ่มองค์การกาชาดฯ ขอเชิญส่งผลงานประกวดภาพถ่าย
“น้ำใจ” แบบไหนที่คุณเห็นได้ในยาม “วิกฤต”สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแด ...
2021-07-17 11:25:49
ข่าวย้อนหลัง