หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

โครงการประชุมปฏิบัติการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย...สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล
วันที่ ๒๖ -๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัย และรองศาสตราจารย์ ดร ...
2022-09-29 14:25:41
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษางานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา&nbs ...
2022-09-27 11:39:13
การสมัครสมาชิกเข้าร่วมชมรมที่น้องๆสนใจ ในกิจกรรมเปิดโลกชมรมประจำปีการศึกษา 2565
ใกล้เริ่มแล้ว กับการสมัครสมาชิกเข้าร่วมชมรมที่น้องๆสนใจ ในกิจกรรมเปิดโลกชมรมประจำปีการศึกษา 256 ...
2022-09-27 11:18:39
นักศึกษาที่ประสงค์จะเข้าสอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถ Walk-in เข้ามาสอบได้
สำหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะเข้าสอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  สามารถ Walk-in ...
2022-09-27 11:01:49
ประชุมอาจารย์และบุคลากร ประจำเดือนกันยายน 2565
วันที่ 22 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นประธานกา ...
2022-09-27 10:50:18
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2565
วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็น ...
2022-09-27 10:41:37
กิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็งเต้านม และสอนทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกวิธีให้แก่นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 1
วันที่ 15 กันยายน 2565 อาจารย์ ดร.กนิษฐ์ โง้วศิริ อาจารย์ประจำวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ พร้อมด้วยตัวแท ...
2022-09-27 10:25:28
ข่าวย้อนหลัง