หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ แบบ Online หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 (Portfolio)
รายงานการตรวจสุขภาพร่างกายผู้สมัคร พยาบาล สวนสุนันทา Port.pdf ...
2021-01-18 16:54:37
ศูนย์วิทยบริการ ปรับการให้บริการ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 งดให้บริการพื้นที่ห้องสมุด
ศูนย์วิทยบริการ ปรับการให้บริการ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19---- งดให้บร ...
2021-01-05 13:28:52
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา การชำระส่วนต่างค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาการชำระส่วนต่างค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563นักศึกษาที ...
2021-01-05 11:44:35
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา2563
ขั้นตอนการสมัครเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร >>>>&g ...
2021-01-05 11:45:52
ศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ รุ่นที่ 10 เข้ารับเกียรติบัตรนักศึกษาพยาบาลดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 17 ธันวาคม 2563 นางสาวพิไลพร ขอใหญ่กลาง ศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ รุ่นที่ 10 เข้ารับเก ...
2020-12-21 10:47:14
ข่าวย้อนหลัง