หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

โครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ : การให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา แบบออนไลน์ผ่าน Google meet
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มอบหมายให้ ...
2021-12-01 09:36:58
คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำวารสารการพยาบาลและสุขภาพ
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นประธาน ...
2021-12-01 09:33:04
คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประชุมร่วมกับ Professor Dr. Soh Kim Lam จาก Universiti Putra Malaysia เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการ Visiting Lecturer 2022
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ พร้อมด้วยค ...
2021-12-01 09:30:56
การยืนยันสิทธิ์ TCAS65 รอบ 1&2
TCAS65: การยืนยันสิทธิ์ รอบ 1 & 2- ผู้สมัครเลือกที่มหาวิทยาลัย สามารถสมัครได้หลายสาขาวิชา หลายมห ...
2021-11-22 11:43:38
สภาการพยาบาลขอเชิญท่านที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการ การจัดการศึกษาและการฝึกอบรมทุกระดับหลังปริญญาตรี” วันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2564
สภาการพยาบาลขอเชิญท่านที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการ “#การจัดการศึกษาและการฝึกอบรมทุ ...
2021-11-22 11:36:10
เปิดแล้วจ้าา ลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ผ่านแอป QueQ
เปิดแล้วจ้าา ลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ผ่านแอป QueQกทม. เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 1 ...
2021-11-18 10:27:31
ข่าวย้อนหลัง