หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ประชุมเพื่อหารือแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนการสอนของหมวดการศึกษาทั่วไป
วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 16.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภ ...
2021-06-21 12:37:45
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานมอบรางวัล “รางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (SSRU Quality Awards) ครั้งที่ 2” ให้กับวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
วันที่ 15 มิถุนายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ...
2021-06-16 10:27:29
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2564
วันที่ 15 มิถุนายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ...
2021-06-16 10:23:40
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ 4 ประเภทรับตรงอิสระ รายละเอียดการรายงานตัวและมอบตัว
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564  รอบ 4  ประเภทร ...
2021-06-17 18:00:13
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเนื่องด้วยมหาวิทยาลัยประกาศปิดพื้นที่ตั้งแต่วันที่ 5-13 ...
2021-06-15 10:33:33
ข่าวย้อนหลัง