หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา Soft skills โดยใช้ทักษะทางวิศวกรสังคม ระดับผู้นำนักศึกษา รุ่นที่ 2
วันที่ 19-21 พฤษภาคม 2565  นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒ ...
2022-05-23 14:45:51
วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ สามารถฉีดพร้อมกับวัคซีนโควิด 19 ได้
วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ สามารถฉีดพร้อมกับวัคซีนโควิด 19 ได้ แนะนำให้ฉีดวัคซีนที่แขนคนละข้าง#วัคซ ...
2022-05-23 10:20:17
แพทย์ผิวหนังเตือนแมลงมีพิษกัดต่อย แพ้รุนแรงอาจถึงขั้นเสียชีวิต
กรมการแพทย์ โดยสถาบันโรคผิวหนัง เตือนแมลงมีพิษกัดต่อย แพ้รุนแรงอาจถึงขั้นเสียชีวิต มาทำความรู้จักอาก ...
2022-05-23 10:13:57
มารู้จักกับโรคไข้หวัดใหญ่กัน
มารู้จักกับโรคไข้หวัดใหญ่กันค่ะโรคไข้หวัดใหญ่จะมีอาการรุนแรงมากกว่าโรคไข้หวัดทั่วไปและมีโอกาสเกิดโรค ...
2022-05-23 10:11:24
ป้องกันภาวะ ลองโควิด
ป้องกันภาวะ ลองโควิด เป็นอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นหลังหายป่วยจากโควิด 3 เดือน เช่น อ่อนเพลีย ...
2022-05-23 10:04:53
พฤษภาคม ร่วมรณรงค์ตระหนักภัยเงียบจาก “มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
พฤษภาคม ร่วมรณรงค์ตระหนักภัยเงียบจาก “มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ” มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ ถื ...
2022-05-23 10:02:51
การยกเลิกรายวิชา ประเมินอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564
**การยกเลิกรายวิชา ประเมินอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 ที่ ...
2022-05-23 10:01:19
ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมประชุมมอบนโยบายบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2
ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาร่วมประชุมมอบนโยบายบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำป ...
2022-05-23 09:58:31
ข่าวย้อนหลัง