หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ครั้งที่ 3/2564
วันที่ 30 มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เ ...
2021-04-07 15:45:10
รายชื่อผู้ผ่านการสอบประมวลความรู้ ความสามารถทางการพยาบาล รอบที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
รายชื่อผู้ผ่านการสอบประมวลความรู้ ความสามารถทางการพยาบาล รอบที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓.pdf ...
2021-03-30 15:32:33
ข่าวประชาสัมพันธ์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา การชำระส่วนต่างค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563
ข่าวประชาสัมพันธ์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาการชำระส่วนต่างค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 นักศ ...
2021-03-24 10:20:53
เปิดรับสมัครนักศึกษา เเละบุคลากร ที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ "ภารกิจพิชิตพุง" รับสมัครตั้งเเต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคมนี้
กองพัฒนานักศึกษามีกิจกรรมดีๆ มาฝาก กับโครงการ "ภารกิจพิชิตพุง" โดยเปิดรับสมัครนักศึกษา เเล ...
2021-03-24 10:13:46
บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับผู้ทรงคุณวุฒิ
วันที่ 23 มีนาคม 2564  นายอติกานต์ ทวีวงศ์อนันต์ และนายสุรศักดิ์ เพชรทอง บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลแ ...
2021-03-24 10:07:44
ข่าวย้อนหลัง