หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

เปิดระบบจองวันถ่ายภาพขอสำเร็จการศึกษา 2/2562 (เพิ่มเติม) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (เฉพาะ กทม.)
เปิดระบบจองวันถ่ายภาพขอสำเร็จการศึกษา 2/2562 (เพิ่มเติม)สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (เฉพาะ กทม.)วัน ...
2019-12-13 13:29:07
กิจกรรม SSRU Open House 2019 วันที่ 3 ธันวาคม 2562
ภาพบรรยากาศกิจกรรม SSRU Open House 2019 วันที่ 3 ธันวาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการพยาบาล อาคาร 37 ชั้น 3 ...
2019-12-04 15:03:19
กิจกรรม SSRU Open House 2019
ภาพบรรยากาศกิจกรรม SSRU Open House 2019 วันที่ 2 ธันวาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการพยาบาล อาคาร 37 ชั้น 3 ...
2019-12-03 14:36:05
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ครั้งที่ 6/2562
วันที่ 2 ธันวาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประ ...
2019-12-03 14:17:07
อาจารย์และนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ออกหน่วยปฐมพยาบาลในกิจกรรม SSRU Run 2 Mini-Marathon 2019
วันที่ 1 ธันวาคม 2562 อาจารย์ ดร.มัณทนาวดี เมธาพัฒนะ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภ ...
2019-12-03 13:54:42
การประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นประธาน ...
2019-12-02 13:01:21
พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ประจำปี 2562
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นประธาน ...
2019-11-29 15:07:08
ข่าวย้อนหลัง