หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2560
กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2560

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2018-01-22 09:37:08

กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำถาคเรียนที่ 2/2560 สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 รหัส 57
กรอกคำร้องที่ http://www.reg.ssru.ac.th
ตั้งแต่บัดนี้ - 8 กุมภาพันธ์ 2561
เมื่อกรอกข้อมูลในระบบเรียบร้อยแล้ว สำเนาส่งฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 1 ฉบับ