หน้าหลัก > กิจกรรม > กิจกรรม > โครงการพัฒนาองค์กรเพื่อประสิทธิภาพการทำงานร่วมกัน ระหว่างวันที่ 21 -23 มีนาคม พ.ศ.2567
โครงการพัฒนาองค์กรเพื่อประสิทธิภาพการทำงานร่วมกัน ระหว่างวันที่ 21 -23 มีนาคม พ.ศ.2567

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
23 ก.พ. 67 - 30 มี.ค. 67
ณ ไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี

โครงการพัฒนาองค์กรเพื่อประสิทธิภาพการทำงานร่วมกัน ระหว่างวันที่ 21 -23 มีนาคม พ.ศ.2567 ณ ไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี