หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2567 Quota
ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2567 Quota.pdfคลิกที่นี่ :  https://admission.ssru.ac.th/loginด ...
2024-01-05 14:29:58
เชิญเข้าร่วมอบรมหัวข้อ “เรียนรู้เกณฑ์ EdPEx : จากทฤษฎีสู่การนำไปปฏิบัติ”
เชิญเข้าร่วมอบรมหัวข้อ “เรียนรู้เกณฑ์ EdPEx : จากทฤษฎีสู่การนำไปปฏิบัติ” วันศุกร์ที ...
2023-12-13 12:24:02
เปิดบ้านต้อนรับสมาชิกใหม่ SSRU Open House 2023 วันแรก
เปิดบ้านต้อนรับสมาชิกใหม่ SSRU Open House 2023 วันแรก      วันที่ 21 พฤศจิก ...
2023-12-18 10:07:17
การสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2566
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ อรรถารส  คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุข ...
2023-11-15 12:43:16
ขั้นตอนการสมัครใช้งาน Thanyarak Applicationเพื่อความสะดวก รวดเร็ว และ
ขั้นตอนการสมัครใช้งาน Thanyarak Applicationเพื่อความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลา สามารถนัดตรวจ เลื่อ ...
2023-11-15 12:31:14
สำนักศิลป์ฯ ขอเชิญร่วมชม “นิทรรศการเทิดพระเกียรติ ๑๖๓ ปี แห่งพระประสูติกาล สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี Unseen Suan
สำนักศิลป์ฯ ขอเชิญร่วมชม “นิทรรศการเทิดพระเกียรติ ๑๖๓ ปี แห่งพระประสูติกาล สมเด็จพระนางเจ้าสุน ...
2023-11-15 11:23:52
ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ครั้งที่ 2/2566
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ...
2023-11-15 11:18:21
รวมบริการต่างๆ จาก ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาปัจจุบันของมหาวิทยาลัยมีบริการอะไรบ้าง? ไปดูกันเลย
รวมบริการต่างๆ จาก ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาปัจจุบันของมหาวิทยาลัยมีบริการอะไรบ้าง? ไปดู ...
2023-11-15 11:12:10
❣️ SSRU Open house❣️
เพราะอนาคตคุณอยู่ที่เรา.... SSRU Open house ใกล้เข้ามาแล้ว...น้อง ๆ นักเรียนที่กำลังตัดสิน ...
2023-11-13 10:23:08
???? เปิดลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี????
 เปิดลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หัวข้อ “ ภาษาอังกฤษเพื่อการ ...
2023-11-13 10:20:58
ข่าวปัจจุบัน