หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 17 ปี แห่งการก่อตั้งวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
ทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 17 ปี แห่งการก่อตั้งวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ      ...
2024-01-16 09:30:46
1 ธันวาคม 2566 (World AIDS Day) วันเอดส์โลก
1 ธันวาคม 2566 (World AIDS Day)  วันเอดส์โลก Let communities Lead: ทุกภาคส่วน ร่วมกัน ยุติ ...
2024-01-16 09:21:23
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่ง : อาจารย์ จำนวน 17 อัตรา  ...
2024-01-16 09:14:11
ฝึกอบรมหลักสูตร การดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกอพยพหนีไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ฝึกอบรมหลักสูตร การดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกอพยพหนีไฟประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567     วัน ...
2024-01-16 09:05:41
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดประนอม สมันตเวคิน รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
Congratulations...วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดประนอม สมันตเว ...
2024-01-16 08:54:09
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอประกาศแจ้งปิดระบบ ERP (ชั่วคราว) ‼️ ส่งผลกระทบให้ไม่สามารถใช้งานระบบ ERP ได้
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอประกาศแจ้งปิดระบบ ERP (ชั่วคราว) !! ส่งผลกระทบให้ไม่สามาร ...
2024-01-16 08:42:51
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ (NRCT-NT) เปิดรับข้อเสนอ "ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีด้านดิจิทัล" รอบที่ 2
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ (NRCT-NT) เปิดรับข้อเสนอ "ทุนวิจัยและน ...
2024-01-16 08:31:10
ข่าวปัจจุบัน