หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ขอแสดงความยินดีกับคุณนพปฎล อินยาศรี หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ที่ได้รับแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นประเภทผู้บริหาร
ขอแสดงความยินดีกับคุณนพปฎล อินยาศรี หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ที่ได้รับแต่งตั้งพนักงานม ...
2019-02-28 10:54:41
รองคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ร่วมพิธีมุทิตาจิต เนื่องในวันคล้ายวันเกิด นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันที่ 14 กันยายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมวดี คฤหเดช รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมทั้งอาจารย์ วิทย ...
2019-03-01 14:31:52
บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการประชมสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวและกิจกรรมต่างๆบนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
วันที่ 11 กันยายน 2561บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการประชมสัมพันธ์ข้ ...
2018-09-13 15:39:32
บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพเข้าร่วมประชุม KM SSRU
วันที่ 10 กันยายน 2561 บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมประชุม SSRU KM SHARE & LEARN 2018 ...
2018-09-13 15:23:46
คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ นำผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ นำผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ อาคารศู ...
2019-03-01 14:31:35
โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ (English Camp) ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1
วันที่ 19 - 21 สิงหาคม 2561 อาจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นประธานเปิดโครง ...
2019-03-01 14:31:03
ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 2)
วันที่ 27 สิงหาคม 2561 ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมประชุมโครงการประช ...
2018-08-28 10:22:41
โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยพยาบ ...
2018-08-20 11:09:20
จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน : การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
วันศุกร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน : ...
2019-03-01 14:29:20
ข่าวปัจจุบัน