หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

การประชุมกลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมวดี คฤหเดช รองคณบดีฝ่ายบริหารวิทยาลัยพยาบาลและสุข ...
2018-11-19 11:01:31
งานครบรอบ 80 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันที่ 8-11 พฤศจิกายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดงานครบรอบ 80 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราช ...
2018-11-19 10:03:48
พิธีบวงสรวงถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
10 พฤศจิกายน 2561 ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร และนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ร่วมพิธีบวงสรวงแ ...
2019-03-01 14:45:14
การประชุมนานาชาติเกี่ยวกับนวัตกรรม
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 อาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมการประชุมนานาชาติเกี่ยวกั ...
2019-03-01 14:42:24
กําหนดการพิธีเปิดงานครบรอบ 80 ปี สวนสุนันทา
นับถอยหลังสู่ พิธีเปิดกําหนดการพิธีเปิดงานครบรอบ 80 ปี สวนสุนันทา “Smart and Classicวันพฤหัสบด ...
2018-11-06 09:45:08
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ครั้งที่ 4/2561
วันที่ 30 ตุลาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประ ...
2018-10-31 10:28:24
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ครั้งที่ 2/2561
วันที่ 30 ตุลาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประ ...
2018-10-31 09:57:40
โครงการพัฒนาคุณลักษณะด้านคุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพพยาบาลสำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1
วันที่ ๒๖-๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัด “โครงการพัฒนาคุณลักษณะด้านคุณธรรมและจริยธ ...
2019-03-01 14:40:46
ข่าวปัจจุบัน