หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม

ชมรมถันยรักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ร่วมกับวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ จัด “โครงการสวนสุนันทาร่วมใจป้องกันภัยมะเร็งเต้านม”
วันที่ 24 มกราคม 2566 ชมรมถันยรักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ร่วมกับวิท ...
2023-02-02 14:13:22
ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 1/2566
วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดประนอม สมันตเวคิน รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการว ...
2023-01-16 10:30:50
อาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมเข้ารับฟังความคิดเห็นจากประชาคมวิทยาเขตสมุทรสงคราม
วันที่ 11 มกราคม 2566  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มอบหมาย ...
2023-01-12 13:24:33
นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาตามโครงการ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
วันที่9 มกราคม 2566 นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาตามโครงการ "เราท ...
2023-01-12 10:28:50
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ 2/2566
วันศุกร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้า ...
2023-01-10 13:36:43
บุคลากรและนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๖
วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖ บุคลากรและนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขต ...
2023-01-05 14:48:49
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ วาระพิเศษ/2566
วันที่ 3 มกราคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป ...
2023-01-09 10:26:18
ข่าวย้อนหลัง