หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

สาธารณสุข แนะวิธีเอาตัวรอดเมื่อต้องอยู่ท่ามกลางฝูงชนเบียดเสียด
สธ. แนะวิธีเอาตัวรอดเมื่อต้องอยู่ท่ามกลางฝูงชนเบียดเสียด#ไทยรู้สู้โควิด #ไทยรู้สู้โรคและภัยสุขภาพ#กร ...
2022-11-02 14:38:33
โรคหลอดเลือดสมอง ต้นเหตุ อัมพฤกษ์ อัมพาต “รู้เร็ว รอด ปลอดอัมพาต”
โรคหลอดเลือดสมอง ต้นเหตุ อัมพฤกษ์ อัมพาต “รู้เร็ว รอด ปลอดอัมพาต”สถาบันประสาทวิทยา กรมกา ...
2022-11-02 14:35:41
การประกวดนางนพมาศ ประจำปีการศึกษา 2565
มาแล้วจ้า การประกวดนางนพมาศ ประจำปีการศึกษา 2565 เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายนน ...
2022-11-02 14:31:34
ประกาศรับสมัคร อาจารย์ประจำวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ รวมจำนวน 14 อัตรา
ประกาศรับสมัคร อาจารย์ประจำวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ รวมจำนวน 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3 - 28 พ.ย.65 สัง ...
2022-11-02 14:28:38
แ ม ง ก ะ พ รุ น พิ ษ มี ฤ ท ธิ์ ร้ า ย แ ร ง
แ ม ง ก ะ พ รุ น พิ ษ มี ฤ ท ธิ์ ร้ า ย แ ร ง.. #แมงกะพรุนพิษ#กรมควบคุมโรค ...
2022-11-02 14:26:08
รู้สัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมอง
รู้สัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมอง เสี้ยงนาทีมีค่าช่วยชีวิตวันที่ 29 ตุลาคม 2565 ของทุกปีเป็นวันหลอดเลือ ...
2022-11-02 14:22:45
6 พฤติกรรมเสี่ยง โรคหลอดเลือดสมอง หรืออัมพฤกษ์อัมพาต
6 พฤติกรรมเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง หรืออัมพฤกษ์อัมพาต#6พฤติกรรมเสี่ยง#โรคหลอดเลือดสมอง #กรมควบคุม ...
2022-11-02 14:18:31
เรียนรู้สัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมอง “FAST”
เรียนรู้สัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมอง “FAST”  รู้ไว้ รักษาทัน#โรคหลอดเลือดสมอง # ...
2022-11-02 14:15:15
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการผ่านการสื่อสารทางไกล หรือTele- conference แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสภาการพยาบาล ครั้งที่ 3
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการผ่านการสื่อสารทางไกล หรือ Tele- conference แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสภาการ ...
2022-11-02 14:11:47
เปิดรับสมัครอบรม ICT ออนไลน์ (ป.ตรี) รอบเดือน พ.ย. 65
เปิดรับสมัครอบรม ICT ออนไลน์ (ป.ตรี) รอบเดือน พ.ย. 65 จำนวนจำกัด !!!สมัครอบรมได้ที่ : www.ict.ssru.a ...
2022-11-02 14:08:55
ข่าวย้อนหลัง