หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการจริยธรรมและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ครั้งที่ 1
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการจริยธรรมและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ...
2023-02-02 14:42:03
17 แหล่งข้อมูลการทำวิจัย & วิทยานิพนธ์ ดาวน์โหลดฟรี เพื่อใช้ในการอ้างอิง
17 แหล่งข้อมูลการทำวิจัย & วิทยานิพนธ์ ดาวน์โหลดฟรี เพื่อใช้ในการอ้างอิง.1. คลังปัญญาจุฬาลง ...
2023-02-02 14:16:23
กองโรคไม่ติดต่อ ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมสำหรับผู้ที่สนใจ
กองโรคไม่ติดต่อ ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมสำหรับผู้ที่สนใจ ด้วยปีงบประมาณ 2566 กองโรคไม่ติดต่อ ...
2023-02-02 13:53:41
นักศึกษาสามารถแจ้งซ่อมติดตามการซ่อม ผ่านระบบการแจ้งซ่อมออนไลน์
ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2566 เป็นต้นไป นักศึกษาสามารถแจ้งซ่อมติดตามการซ่อม ผ่านระบบการแจ้งซ่อมออนไลน ...
2023-02-02 13:51:38
ห้องสมุด ขอเชิญนักศึกษาร่วมกิจกรรม แข่งขันทักษะการใช้ Hibrary
#ห้องสมุด #ขอเชิญนักศึกษาร่วมกิจกรรม แข่งขันทักษะการใช้ Hibrary----------------------------ชิงท ...
2023-02-02 13:46:38
3 พฤติกรรมเสี่ยง ที่อาจทำให้เกิดมะเร็งเต้านม
3 พฤติกรรมเสี่ยง ที่อาจทำให้เกิดมะเร็งเต้านม ...
2023-02-02 11:11:34
ยื่นรับประโยชน์ทดแทนด้วยตนเอง
ยื่นรับประโยชน์ทดแทนด้วยตนเองผ่านระบบ e-Self Service ง่ายๆ ใน 6 ขั้นตอน ...
2023-02-02 11:10:09
แนะนำ!! วิธีสังเกตอาการเบื้องต้นที่เกิดจากการสัมผัสฝุ่นละออง PM2.5
แนะนำ!! วิธีสังเกตอาการเบื้องต้นที่เกิดจากการสัมผัสฝุ่นละออง PM2.5เมื่อเกิดอาการขึ้นแล้ว ควรดูแลสุขภ ...
2023-02-02 11:07:27
ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2 Quota)
สมัครได้ที่ https://admission.ssru.ac.th/รายงานการตรวจสุขภาพร่างกายผู้สมัคร พยาบาล.pdf ...
2023-02-01 11:23:27
แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2570
แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2570 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566 & ...
2023-01-31 15:50:48
ข่าวย้อนหลัง