หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อปฏิบัติและคำแนะนำในการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียน ครั้งที่ 1/2567
ข้อปฏิบัติและคำแนะนำในการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียน ครั้งที่ 1/2567ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม- ตารางสอ ...
2024-03-19 13:15:29
ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพเข้าร่วมการประชุมวิชาการออนไลน์ (Zoom online) ครั้งที่ 1
ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพเข้าร่วมการประชุมวิชาการออนไลน์ (Zoom online) ครั้งที่ 1ขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพการ ...
2024-03-15 11:42:35
ประกาศขยายเวลาการรับสมัคร ตำแหน่ง : อาจารย์ ประจำวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จำนวน 17 อัตรา
ประกาศขยายเวลาการรับสมัครตำแหน่ง : อาจารย์   ประจำวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จำนวน 17 อัตราขยายกำห ...
2024-01-26 10:26:35
กองโรคไม่ติดต่อ ขอประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการโรคเบาหวานสู่เบาหวานระยะสงบ (Diabetes Remission) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กองโรคไม่ติดต่อ ขอประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการโรคเบาหวานสู่เบาหวานระยะสงบ (Dia ...
2024-01-16 11:10:08
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ...
2024-01-16 11:05:54
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา การชำระส่วนต่างค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาการชำระส่วนต่างค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562เนื่องจากส ...
2020-05-12 19:35:57
ข่าวย้อนหลัง