หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ใกล้วันหยุดยาวเเล้ว หนูรู้ เเนะนำ ข้อควรปฏิบัติ เมื่อไปกางเต็นท์หน้าหนาว
ใกล้วันหยุดยาวเเล้ว หนูรู้ เเนะนำ ข้อควรปฏิบัติ เมื่อไปกางเต็นท์หน้าหนาว- ไม่ควรนำเตาถ่าน หรือตะเกีย ...
2024-01-16 10:54:29
ประกาศผลสอบอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ประกาศผลสอบอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี" ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการลูกค้าที่มีคุณภ ...
2023-12-13 12:27:40
ระกาศสภาการพยาบาล เรื่อง กำหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำปี พ.ศ. 2567
ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง กำหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยา ...
2023-12-13 11:34:40
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการรายวิชาทางการพยาบาล ในรายวิชาการรักษาโรคเบื้องต้น ประจำภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2564 ออนไลน์ ผ่าน Application Google Meet
วันที่ 25 ธันวาคม 2564 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการรายวิชาทางการพยาบาล ในร ...
2021-12-27 11:14:10
ตัวแทนนักศึกษาชมรมนักศึกษาพยาบาล สร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่
วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ตัวแทนนักศึกษาชมรมนักศึกษาพยาบาล สร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ วิทยาลัยพยาบาลและสุข ...
2020-07-30 13:52:51
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา การชำระส่วนต่างค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาการชำระส่วนต่างค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562เนื่องจากส ...
2020-05-12 19:35:57
การประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นประธาน ...
2020-02-11 11:10:54
ข่าวย้อนหลัง