หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ขอเชิญชวนกลุ่มเป้าหมาย 608 ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น
ขอเชิญชวนกลุ่มเป้าหมาย 608 ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น"เพื่อความปลอดภัยของท่านและคนที่ท่านรัก เพื่อก้า ...
2022-06-20 13:00:15
ร่วมประกวด คลิปวิดีโอสั้น ในหัวข้อเรื่อง “เยาวชนไทยหัวใจลายพราง”
สำหรับน้องๆ ที่สนใจ ร่วมประกวด คลิปวิดีโอสั้นในหัวข้อเรื่อง “เยาวชนไทยหัวใจลายพราง” ชิงเ ...
2022-06-20 12:57:44
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เตือนกัญชาใช้ผิดเสี่ยงเกิดอาการทางจิต
สบยช. เตือนกัญชาใช้ผิดเสี่ยงเกิดอาการทางจิต กรมการแพทย์ โดยสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพ ...
2022-06-15 11:24:50
ประกาศรับสมัคร อาจารย์ประจำวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ รวมจำนวน 15 อัตรา
ประกาศรับสมัคร อาจารย์ประจำวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ รวมจำนวน 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17 มิ.ย. - 7 ก.ค. ...
2022-06-15 11:22:15
สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์ ออกคำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์
สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์ ออกคำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์  ...
2022-06-14 10:48:42
พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545
พ.ร.บ.หลักประกันสุขภพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 กำหนดให้คนไทยทุกคนมีสิทธิ ได้รับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานแ ...
2022-06-14 10:47:01
ประกาศรายชื่ออบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอบเดือน มิถุนายน 2565 อบรมวันที่ 11, 12, 13, 18, 19 มิ.ย. 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. จำนวน 5 วัน (30 ชั่วโมง)
ประกาศรายชื่ออบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอบเดือน  มิถุนายน  2565  อบ ...
2022-06-14 10:41:53
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ผู้กู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปี (ปี 2-5)
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาผู้กู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปี (ปี 2-5)ขอให้ส่งเอกสาร ข้อ ...
2022-06-14 10:39:59
ข่าวย้อนหลัง