หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

การตรวจรับพัสดุและตรวจรับหนังสือภาษาอังกฤษ
วันที่ 19 สิงหาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มอบหมายให้ ผ ...
2021-08-25 14:31:25
ประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 6
วันที่ 13-14 สิงหาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ พร้อมด้วย ...
2021-08-18 15:41:56
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร แบบ Online ผ่าน Application Google Meet
วันที่ 11 สิงหาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มอบหมายให้ ผ ...
2021-08-18 14:33:58
การประชุมการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและปฎิบัติ กลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน
วันที่ 10 สิงหาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มอบหมายให้ อ ...
2021-08-18 14:29:29
ศบค. ร่วมกับทีม Tech for Thailand จัดทำ เว็บสำหรับค้นหาสถานที่ตรวจโควิดในประเทศไทย หรือ ในกรุงเทพฯ
 ศบค. ร่วมกับทีม Tech for Thailand  จัดทำ เว็บสำหรับค้นหาสถานที่ตรวจโควิดในประเทศไทย หรือ ...
2021-08-18 14:18:39
ข่าวย้อนหลัง