หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ รุ่น ๓/๒๕๖๖ (ภาคฤดูร้อน)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ร ...
2024-02-07 09:26:37
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ICT ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 สำหรับนักศึกษาวิทยาเขตสมุทรสงคราม
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ICT ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 สำหรับนักศึกษาวิทยาเขตสมุทรสงครามนักศึกษา ...
2024-02-07 09:23:09
COVID-19 สายพันธุ์ย่อย JN.1 ความรุนแรงของโรคไม่เพิ่มขึ้นจากสายพันธุ์เดิม แต่ติดต่อได้ง่ายและแพร่กระจายเร็ว
COVID-19 สายพันธุ์ย่อย JN.1ความรุนแรงของโรคไม่เพิ่มขึ้นจากสายพันธุ์เดิม แต่ติดต่อได้ง่ายและแพร่กระจา ...
2024-02-07 09:27:01
โรคไอกรม โรคร้ายอันตรายถึงตาย เป็นได้ทุกเพศ ทุกวัย ติดต่อง่ายโดยจากการไอ จาม สัมผัสน้ำมูก น้ำลาย
โรคไอกรม โรคร้ายอันตรายถึงตาย เป็นได้ทุกเพศ ทุกวัย ติดต่อง่ายโดยจากการไอ จาม สัมผัสน้ำมูก น้ำลายเว็บ ...
2024-02-07 09:27:55
วิทยาลัยพยาบาลฯ ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
วิทยาลัยพยาบาลฯ ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 25657 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ อรรถารส ค ...
2024-02-07 09:28:38
โรคไข้เลือดออก รู้ทัน ป้องกันได้
 โรคไข้เลือดออก รู้ทัน ป้องกันได้ อีกช่องทางหนึ่งที่ทำให้ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ กดติด ...
2024-02-07 09:58:46
สาระน่ารู้ ฝุ่น PM 2.5 ไม่ควรเกินเท่าไหร่ ถึงปลอดภัยต่อสุขภาพ
#สาระน่ารู้ฝุ่น PM 2.5 ไม่ควรเกินเท่าไหร่ ถึงปลอดภัยต่อสุขภาพ????ค่ามาตรฐานของค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (A ...
2024-02-07 09:31:35
ขอแสดงความยินดีกับสถาบันการศึกษาของไทย ที่เดินหน้าพัฒนาหลาย ๆ รูปแบบสู่มาตรฐานสากล
ขอแสดงความยินดีกับสถาบันการศึกษาของไทยที่เดินหน้าพัฒนาหลาย ๆ รูปแบบสู่มาตรฐานสากลอันดับของค่าย webom ...
2024-02-16 09:18:38
ขอเชิญชวนนักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม
ขอเชิญชวนนักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงครามบริจาคโลหิต ในวันอังคารท ...
2024-02-16 09:19:22
ข่าวย้อนหลัง