หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

โครงการสร้างเสริมความแข็งแกร่งด้านความมีจริยธรรมและคุณธรรมให้แก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ตระหนักถึงความสำคัญอย่างยิ่งต่อการมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของ ...
2021-04-19 20:20:26
เปิดบ้านสวนสุนันทา SSRU Open House Online 2021
วันที่ 31 มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เ ...
2021-04-19 19:49:48
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ครั้งที่ 3/2564
วันที่ 30 มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เ ...
2021-04-07 15:45:10
ข่าวประชาสัมพันธ์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา การชำระส่วนต่างค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563
ข่าวประชาสัมพันธ์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาการชำระส่วนต่างค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 นักศ ...
2021-03-24 10:20:53
บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับผู้ทรงคุณวุฒิ
วันที่ 23 มีนาคม 2564  นายอติกานต์ ทวีวงศ์อนันต์ และนายสุรศักดิ์ เพชรทอง บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลแ ...
2021-03-24 10:07:44
มูลนิธิกำลังใจ เปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 20 ทุน
มูลนิธิกำลังใจ เปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 20 ทุน! สำหรับน้องๆ ม.6/ปวช./ปวส. ท ...
2021-03-16 10:21:20
เปิดจองรอบอบรม ICT ออนไลน์
              รับด่วน!! จำนวนจำกัด ทัก ib มาได้เลยค่ะ    ...
2021-03-15 13:31:14
ข่าวย้อนหลัง