หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ประกาศ การลงทะเบียนและรายงานตัวบัณฑิต เพื่อรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 8/2566 สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศ การลงทะเบียนและรายงานตัวบัณฑิต เพื่อรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 8/2 ...
2024-02-29 13:59:16
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี เฮงยศมาก ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์”
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี เฮ ...
2024-02-29 13:33:13
7 วิธี ดูแลสุขภาพจิตของตนเอง
7 วิธี ดูแลสุขภาพจิตของตนเอง✍1. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบตัวหมั่นใช้เวลาในการกระชับความสัมพันธ์ ...
2024-02-27 13:57:18
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ขอแสดงความยินดีกับนายกสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลเเละสุขภาพ และรองนายกสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลเเละสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2567
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ขอแสดงความยินดีกับนายกสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลเเละสุขภาพ และรองนายกสโมสรน ...
2024-02-27 10:58:43
คณบดีวิทยาลัยพยาบาลฯ เข้าร่วมประชุมที่ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ (ทคพย.) ประจำปี พ.ศ. 2567
คณบดีวิทยาลัยพยาบาลฯ เข้าร่วมประชุมที่ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ (ทคพ ...
2024-02-27 10:49:31
กองพัฒนานักศึกษา ขอเชิญนักศึกษาร่วมกิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ออนไลน์
กองพัฒนานักศึกษา ขอเชิญนักศึกษาร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ออนไลน์"วันมาฆบูชา" ข ...
2024-02-27 10:44:45
ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปี ร่วมใจกันออกมาใช้สิทธิ์ ใช้เสียง ลงคะเเนนเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาวิทยาลัพยาบาลเเละสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2567
ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปี ร่วมใจกันออกมาใช้สิทธิ์ ใช้เสียง ลงคะเเนนเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาวิทยาล ...
2024-02-27 10:42:24
วิทยาลัยพยาบาลฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ (EdPEx)
วิทยาลัยพยาบาลฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ (EdPEx)      ...
2024-02-27 10:38:59
ข่าวย้อนหลัง