หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเนื่องด้วยมหาวิทยาลัยประกาศปิดพื้นที่ตั้งแต่วันที่ 5-13 ...
2021-06-15 10:33:33
ผู้บริหาร คณาจารย์ สอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 4 (Direct Admission) ผ่านระบบออนไลน์
วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัย ...
2021-06-17 18:14:44
การปฐมนิเทศผู้เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 2/2563 แบบออนไลน์ ผ่าน Application Google Meet
วันที่ 12 มิถุนายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มอบหมายให้ ...
2021-06-17 18:17:31
ข่าวย้อนหลัง