หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > โรคไข้เลือดออก รู้ทัน ป้องกันได้
โรคไข้เลือดออก รู้ทัน ป้องกันได้

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2024-02-07 09:58:46

???? โรคไข้เลือดออก ????

????รู้ทัน ป้องกันได้ ????

อีกช่องทางหนึ่งที่ทำให้ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ กดติดตามได้ที่ Facebook Fanpage  

???? กดดู รู้โรค by กรมควบคุมโร

????รู้ทันโรคแมลง 

⏬ติดตามข้อมูลข่าวสาร

เว็บไซต์ สื่อต้นแบบโรคและภัยสุขภาพ สำนักสื่อสารคความเสี่ยงฯ  กรมควบคุมโรค

Home / สื่อมัลติมีเดีย / อินโฟกราฟิก

????https://shorturl-ddc.moph.go.th/AwhOH

???? คลังความรู้ โรคติดต่อนำโดยแมลง : : https://shorturl-ddc.moph.go.th/8Lq4q 

#ไข้เลือดออก#โรคระบาด#ยุงลาย

#กองโรคติดต่อนำโดยแมลง

#แชร์บอกต่อ#กดดูรู้โรค

#สายด่วนกรมควบคุมโรค1422

#กรมควบคุมโรคห่วงใยอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี