หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัดโครงการการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาอาจารย์มืออาชีพ
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัดโครงการการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาอาจารย์มืออาชีพ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2024-04-01 08:30:14

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัดโครงการการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาอาจารย์มืออาชีพ
       วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัดโครงการการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาอาจารย์มืออาชีพ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพัทธ์  สุวทันพรกูล อาจารย์ สังกัด ภาควิชาการวัดผลและวิจัยทางการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บรรยาย เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาอาจารย์มืออาชีพ ณ ห้องประชุมนิภานภดล อาคาร ๓๕ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ของวิทยาลัยฯมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาอาจารย์ให้เป็นอาจารย์มืออาชีพ ตามเกณฑ์ Thailand PSF และมีแนวทางในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
#SSRU
#CNHSSRU
#SDGs_SSRU
Http://www.nurse.ssru.ac.th
Htssru.ac.th/sru.ac.th/
Line Official: ค้นหา Line: nurse.ssru ในช่องแชท หรือ เพิ่มเพื่อน @580wqrnl
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
Tel : 034 773 907