หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > โรคไอกรม โรคร้ายอันตรายถึงตาย เป็นได้ทุกเพศ ทุกวัย ติดต่อง่ายโดยจากการไอ จาม สัมผัสน้ำมูก น้ำลาย
โรคไอกรม โรคร้ายอันตรายถึงตาย เป็นได้ทุกเพศ ทุกวัย ติดต่อง่ายโดยจากการไอ จาม สัมผัสน้ำมูก น้ำลาย

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2024-02-07 09:27:55

โรคไอกรม โรคร้ายอันตรายถึงตาย เป็นได้ทุกเพศ ทุกวัย ติดต่อง่ายโดยจากการไอ จาม สัมผัสน้ำมูก น้ำลาย

เว็บไซต์ สื่อต้นแบบโรคและภัยสุขภาพ สำนักสื่อสารคความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

Home / สื่อมัลติมีเดีย / อินโฟกราฟิก

https://shorturl-ddc.moph.go.th/AwhOH

#โรคไอกรน #โรคระบาด

#สคร11นครศรีธรรมราช

#แชร์บอกต่อ #กดดูรู้โรค

#สายด่วนกรมควบคุมโรค1422

#กรมควบคุมโรคห่วงใยอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี