หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ทรงพระเจริญ ๒ เมษายน " วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "
ทรงพระเจริญ ๒ เมษายน " วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2024-04-03 15:31:30


ทรงพระเจริญ ๒ เมษายน " วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักเรียน และนักศึกษา
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ออกแบบและผลิตสื่อ : สุธาสินี ยกระดับชั้น
CR. SSRU Digital University