หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญชวนบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกิจกรรม #วันสงกรานต์ 4 เมษายน 2567
ขอเชิญชวนบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกิจกรรม #วันสงกรานต์ 4 เมษายน 2567

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2024-04-04 08:01:14

ขอเชิญชวนบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกิจกรรม #วันสงกรานต์ 4 เมษายน 2567
????บริเวณลานพอพระ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป...
????แต่งกายลายดอกสงกรานต์สีสันสดใส????
พบกับกิจกรรม
- สรงน้ำพระพุทธรูป
- รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ (เริ่มเวลา 16.00 น.)
- อุโมงค์น้ำโดยรอบมหาวิทยาลัย
- จุดเล่นน้ำ บริเวณถนนเส้นหลักโดยหน่วยงานต่างๆ
???????? มาร่วมกิจกรรมและเล่นน้ำกันด้วยกันนะคะ.....
*****************
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
02-160-1000