หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ICT ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 สำหรับนักศึกษาวิทยาเขตสมุทรสงคราม
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ICT ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 สำหรับนักศึกษาวิทยาเขตสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2024-02-07 09:23:09

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ICT ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 สำหรับนักศึกษาวิทยาเขตสมุทรสงคราม

นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่

https://drive.google.com/drive/folders/1jll24INxmq9zb7gQLXuQJY_5vGh8FMau?usp=sharing

สถานที่สอบ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 2102)

ชั้น 1 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ วิทยาเขตสมุทรสงคราม

ข้อปฏิบัติก่อนเข้าสอบ

1️⃣ ขอให้ผู้เข้าสอบมาก่อนเวลา 10-15 นาที

2️⃣ ขอให้ผู้เข้าสอบนำบัตรนักศึกษา / บัตรประชาชน ฉบับจริงเท่านั้น เพื่อยืนยันตัวตนต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบ

3️⃣ สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนสอบซ้ำ ต้องชำระค่าธรรมเนียมการสอบก่อนเข้าห้องสอบ ณ Onestop Service วิทยาเขตสมุทรสงคราม ได้ระหว่างวันที่ 6-14 กุมภาพันธ์ 2567

▶️▶️เงื่อนไขการเข้าสอบ◀️◀️

ไม่อนุญาตให้นำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ เช่น นาฬิกา smart watch ที่สามารถส่ง sms ได้ โทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสาร เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

------------------------------------------

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวิทยาเขตสมุทรสงคราม

#ssru #student #university #สวนสุนันทา #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #SuanSunandhaRajabhatUniversity

Tel : 034-773902

Inbox Facebook : m.me/samutsongkhramSSRU

Line : https://lin.ee/yOgKRzI

Website : https://skm.ssru.ac.th/