หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > รู้ไว้ใช่ว่า อาการแบบนี้ วัณโรค หรือ มะเร็งปอด กันแน่ มาดูความแตกต่างวัณโรค และมะเร็งปอด
รู้ไว้ใช่ว่า อาการแบบนี้ วัณโรค หรือ มะเร็งปอด กันแน่ มาดูความแตกต่างวัณโรค และมะเร็งปอด

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2024-02-07 10:03:05

รู้ไว้ใช่ว่า อาการแบบนี้ วัณโรค หรือ มะเร็งปอด กันแน่ มาดูความแตกต่างวัณโรค และมะเร็งปอด ❓

โรคทั้งสองชนิดนี้มักมีอาการร่วมคล้าย ๆ กัน โดยเฉพาะอาการไอเรื้อรัง ไอแล้วมีเลือดปน ซึ่งเป็นอาการที่พบได้ทั้งในผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดและผู้ป่วยวัณโรค อีกทั้ง ผู้ป่วยทั้งสองโรคนี้ก็มักจะมีอาการเหนื่อยง่ายร่วมด้วย ทำให้การแยกโรคมะเร็งปอดและโรควัณโรคออกจากกันทำได้ยาก ดังนั้น หากมีอาการไอเรื้อรัง หรือไอแล้วมีเลือดปน แนะนำให้ปรึกษาแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยโรคและวางแผนการรักษาอย่างถูกต้อง

อีกช่องทางหนึ่งที่ทำให้ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ กดติดตามได้ที่ Facebook Fanpage

กดดู รู้โรค by กรมควบคุมโรค

⏬ติดตามข้อมูลข่าวสาร

เว็บไซต์ สื่อต้นแบบโรคและภัยสุขภาพ สำนักสื่อสารคความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

Home / สื่อมัลติมีเดีย / อินโฟกราฟิก

https://shorturl-ddc.moph.go.th/AwhOH

#มะเร็ง #วัณโรค

#WHO #tuberculosis #EndTB

#กองวัณโรค

#แชร์บอกต่อ #กดดูรู้โรค

#สายด่วนกรมควบคุมโรค1422

#กรมควบคุมโรคห่วงใยอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี