หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี (รอบที่ 1 portfolio) ประจำปีการศึกษา 2567
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี (รอบที่ 1 portfolio) ประจำปีการศึกษา 2567

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2024-02-07 13:35:29

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี (รอบที่ 1 portfolio) ประจำปีการศึกษา 2567
**************************************************************
ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS (ตั้งแต่วันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567) เท่านั้น
ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th
#คู่มือการยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS 2567 คลิกที่นี่ https://cts.ssru.ac.th/File/IS/Announce/Files/13nnauul.pdf
#SSRU
#สวนสุนันทา