หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดส่งเอกสารแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ภาคเรียนที่ 2/2566 พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการกู้ยืม ** รอบสุดท้าย
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดส่งเอกสารแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ภาคเรียนที่ 2/2566 พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการกู้ยืม ** รอบสุดท้าย

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2024-02-08 09:57:11

ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดส่งเอกสารแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ภาคเรียนที่ 2/2566 พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการกู้ยืม ** รอบสุดท้าย **

ขอให้นักศึกษาดำเนินการส่งเอกสารให้เรียบร้อย “ ภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9.00 - 15.30 น. เท่านั้น ” ( ส่งได้เฉพาะ จันทร์ - ศุกร์ เว้นวันหยุดราชการไม่รับส่งเอกสาร )

ส่งเอกสารได้ที่ : อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 3

หมายเหตุ

ขอให้นักศึกษาดำเนินการจัดส่งเอกสารให้ตรงตามระยะเวลาที่กองทุนฯ กำหนด หากท่านดำเนินการจัดส่งเอกสารล่าช้า หรือระบบ DSL ของทางกองทุนฯ ปิดระบบ ท่านจะไม่สามารถกู้ยืมได้ในภาคเรียนที่ 2/2566

--------------------------------

งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 02 160 1354 , 02 160 1528