หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > PM2.5 ฝุ่นจิ๋วอันตราย
PM2.5 ฝุ่นจิ๋วอันตราย

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2024-02-08 13:02:12

PM2.5 ฝุ่นจิ๋วอันตราย

ติดตามข้อมูลข่าวสาร

เว็บไซต์ สื่อต้นแบบโรคและภัยสุขภาพ สำนักสื่อสารคความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

Home / สื่อมัลติมีเดีย / อินโฟกราฟิก

https://shorturl-ddc.moph.go.th/AwhOH

#ฝุ่นละอองขนาดเล็ก #PM2.5

#สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9นครราชสีมา

#แชร์บอกต่อ #กดดูรู้โรค

#สายด่วนกรมควบคุมโรค1422

#กรมควบคุมโรคห่วงใยอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี