หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2 Quota หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2 Quota หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2024-04-11 20:36:08ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2 Quota หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ 
https://admission.ssru.ac.th/login

รายละเอียดการสมัคร

https://nurse.ssru.ac.th/useruploads/files/20240105/2c1fa825b458616d1214f0080136dd7d1b64ac82.pdf?fbclid=IwAR2-n0X634p_uQeDG7FmyrYbjjAjj9lVDqyBP140fuqs9WoZE3xHy8Yrakw


ดาวน์โหลดใบรายงานผลการตรวจร่างกาย 2 ภาพสุดท้าย หรือ https://nurse.ssru.ac.th/useruploads/files/20240105/6895d89d4d4f96539d269fad4f8a10b20be26596.pdf?fbclid=IwAR22S4FzAhqUzFeRCxR6jx2dYLwWjIllIWdt9rx9UepoScuuNS-sU-HOZ78

#SSRU
#CNHSSRU
#SDGs_SSRU
Http://www.nurse.ssru.ac.th
Http://www. ssru.ac.th/
Line Official: ค้นหา Line: nurse.ssru ในช่องแชท หรือ เพิ่มเพื่อน @580wqrnl
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
Tel : 034 773 907