หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การประชุมกรรมการฯ การจัดทำห้องปฏิบัติการพยาบาล ร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตัวแทนอาจารย์แต่ละกลุ่มวิชา
การประชุมกรรมการฯ การจัดทำห้องปฏิบัติการพยาบาล ร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตัวแทนอาจารย์แต่ละกลุ่มวิชา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-09-13 10:33:54


วันที่ 1 กันยายน 2564 อาจารย์กันยา นภาพงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานการประชุมกรรมการฯ การจัดทำห้องปฏิบัติการพยาบาล ร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตัวแทนอาจารย์แต่ละกลุ่มวิชา อาจารย์ปิยะนาถ วรสีหะ และอาจารย์เมทินี น้อยแก้ว        ณ ห้องเรียนปี 1 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ชั้น 3

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7