หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ชมรมถันยรักษ์ “สวนสุนันทา” คว้าแชมป์พร้อมรางวัลขวัญใจมหาชน ภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านม ต่อเนื่องปีที่ 2
ชมรมถันยรักษ์ “สวนสุนันทา” คว้าแชมป์พร้อมรางวัลขวัญใจมหาชน ภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านม ต่อเนื่องปีที่ 2

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2024-03-11 09:37:40

ชมรมถันยรักษ์ “สวนสุนันทา” คว้าแชมป์พร้อมรางวัลขวัญใจมหาชน ภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านม ต่อเนื่องปีที่ 2 จากโครงการ ‘สืบสานและต่อยอดภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านม ‘ชมรมถันยรักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปี 2566’ ณ ห้องออดิทอเรียม หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี ในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิถันยรักษ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นประธานมอบรางวัล

ทั้งนี้ นางสาว นางสาวธัญวรัตม์ ดวงมณี นักศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ประธานชมรมถันยรักษ์ กล่าวว่า "ดิฉัน ในฐานะประธานชมรม เชิญชวนประชาชนทุกคน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงขับเคลื่อนสังคม สู่ความตระหนักรู้และการดูแลตนเองเกี่ยวกับการตรวจเต้านมอย่างถูกวิธี เพราะเต้านมเป็นสิ่งสำคัญ ที่แสดงถึงภาพลักษณ์และคุณค่าในตนเอง มะเร็งเต้านมเป็นได้ทั้งชายและหญิง ยิ่งรู้เร็ว ยิ่งรักษาได้ หันมาตรวจเต้านมด้วยตนเองเยอะ ๆ นะคะ"

ที่มา; ชมรมถันยรักษ์, กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

*****************

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

https://ssru.ac.th

IG : ssru_official

Line: @482vxgab

Twitter : ssru_official

E-mail : pr@ssru.ac.th

#ssru #student #university #สวนสุนันทา #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #SUANSUNANDHARAJABHATUNIVERSITY #เด็ก67 #สมัครเรียน #ปริญญาตรี #tcas67