หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > วิทยาลัยพยาบาลฯ เข้าร่วมกีฬาสานสัมพันธ์ “SKM Sport’s Day2024”
วิทยาลัยพยาบาลฯ เข้าร่วมกีฬาสานสัมพันธ์ “SKM Sport’s Day2024”

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2024-03-11 09:51:56
วิทยาลัยพยาบาลฯ เข้าร่วมกีฬาสานสัมพันธ์ “SKM Sport’s Day2024”

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม จัดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์ “SKM Sport’s Day2024” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้นักศึกษามีภาวะความเป็นผู้นำ เสียสละ กล้าคิด กล้าแสดงออก อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีสุขภาพจิต สุขภาพกายที่ดี และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ บุคลากร วิทยาเขตสมุทรสงคราม/หน่วยงานภายในกำกับฯ นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ และวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงพิมพร ทองเมือง รองอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดและปิดโครงการ

  ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ อรรถารส คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กาญจนา ศิริเจริญวงค์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมกิจกรรม ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม

สำหรับกิจกรรมการแข่งขัน แบ่งเป็น 3 ชนิดกีฬา และ 1 การประกวด ดังนี้

1. การแข่งขันกีฬาแชร์บอล ประเภทชาย ทีมชนะเลิศ ได้แก่ สีฟ้า – หญิง ทีมชนะเลิศ ได้แก่ สีเขียว

2. การแข่งขันกีฬาชักเย่อ ทีมชนะเลิศ ได้แก่ สีเขียว

3. การแข่งขันกีฬาฟุตบอลกระชับมิตรระหว่าง วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ และวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ทีมชนะเลิศ ได้แก่ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

4. การประกวดขบวนพาเหรด และกองเชียร์ ทีมชนะเลิศ ได้แก่ สีม่วง

#SSRU

#CNHSSRU

#SDGs_SSRU

Http://www.nurse.ssru.ac.th

Http://www. ssru.ac.th/

Line Official: ค้นหา Line: nurse.ssru ในช่องแชท หรือ เพิ่มเพื่อน @580wqrnl

Twitter:@nursessru

IG:Nurse_CNH_SSRU_Official

Email : nurse@ssru.ac.th

Tel : 034 773 907