หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ขยายเวลา การยืนยันห้องพักเดิมและการย้ายห้องและการย้ายออก
ขยายเวลา การยืนยันห้องพักเดิมและการย้ายห้องและการย้ายออก

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2024-03-11 15:34:03

ขยายเวลา การยืนยันห้องพักเดิมและการย้ายห้องและการย้ายออก

ขอให้นักศึกษาห้องที่ยังต้องการคนเพิ่มให้ย้ายห้องมารวมกัน เพราะจะให้นักศึกษาปีที่ 1 รหัส 67 จัดให้อยู่รวมกันไม่รวมกับรุ่นพี่

กำหนดการการยืนยันห้องพักเดิมและการย้ายห้องและการย้ายออก
รอบที่ 2 (เดือน มีนาคม 2567)
สามารถยื่นคำร้องการยืนยันห้องพักเดิมและการย้ายห้องและการย้ายออกผ่านระบบออนไลน์ Link ด้านล่าง วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2567
(จากเดิม วันที่ 4 - 7 มีนาคม 2567)
ปิดให้ยื่นคำร้องผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา 17.00 น.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZCLBbzWcsou7TiQigCayrCZxEy9xkupfYsBlCWyYxoyK4tQ/viewform?usp=sf_link
ตรวจสอบรายชื่อการยืนยันห้องพักเดิมและการย้ายห้องและการย้ายออก วันที่ 15 มีนาคม 2567 (จากเดิมวันที่ 11 มีนาคม 2567)
กำหนดการการรับกุญแจห้องใหม่ที่สำนักงานหอพักเวลา 8.30-16.30 น. ภายในวันที่ 26-29 มีนาคม 2567
และย้ายห้องพักภายในวันที่ 26-31 มีนาคม 2567
หากมีข้อสงสัยสอบถาม Inbox เพจหอพักนักศึกษาได้ค่ะ