หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ????แนะนำ e-Learning 18 หลักสูตร???? เตรียมพร้อมทักษะสำคัญในโลกการทำงานยุคใหม่
????แนะนำ e-Learning 18 หลักสูตร???? เตรียมพร้อมทักษะสำคัญในโลกการทำงานยุคใหม่

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2024-04-11 08:01:38

????แนะนำ e-Learning 18 หลักสูตร????
เตรียมพร้อมทักษะสำคัญในโลกการทำงานยุคใหม่

ในด้านต่างๆ เช่น
???? ความเป็นผู้ประกอบการ
???? การบริหารจัดการ
???? บัญชี-การเงินธุรกิจ
???? การตลาด

สามารถนับเป็นชั่วโมงกิจกรรมจิตสาธารณะ ได้อีกด้วย
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.studentloan.or.th/th/news/1678242168