หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ร่วมสืบสาน ประเพณี วัฒนธรรมไทย เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ๒๕๖๗
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ร่วมสืบสาน ประเพณี วัฒนธรรมไทย เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ๒๕๖๗

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2024-04-11 13:20:20

     


     
     


วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ร่วมสืบสาน ประเพณี วัฒนธรรมไทย เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ๒๕๖๗
     วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงพิมพร ทองเมือง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ อรรถารส คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรจากวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ และวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ร่วมสืบสาน ประเพณี วัฒนธรรมไทย เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ภายใต้ชื่องาน “โครงการสืบสานวิถีวัฒนธรรมไทยสงกรานต์” ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยกิจกรรมประกอบด้วย พิธีสรงน้ำพระพุทธรูปองค์หลวงพ่อบ้านแหลม ถือเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดสมุทรสงคราม พระบรมรูปจำลองสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี และยังมีกิจกรรมรดน้ำขอพรคณะผู้บริหาร และผู้สูงอายุ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากร วิทยาเขตสมุทรสงคราม/หน่วยงานภายในกำกับฯ
#SSRU
#CNHSSRU
#SDGs_SSRU
Http://www.nurse.ssru.ac.th
Htssru.ac.th/sru.ac.th/
Line Official: ค้นหา Line: nurse.ssru ในช่องแชท หรือ เพิ่มเพื่อน @580wqrnl
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
Tel : 034 773 907