หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2024-03-13 11:30:41

ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

โอกาศดีๆมาแล้ว มาเปิดโลกความรู้ใหม่ๆกับ SET e-Learning นับชั่วโมงกิจกรรมจิตสาธารณะ

พิเศษ ปี 2567 เพิ่มหลักสูตรใหม่ 22 หลักสูตร รวมเป็น 71 หลักสูตร

เรียนจบได้ใบ Certificate จากตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถนับกิจกรรมจิตสาธารณะ กยศ.

หลักสูตรที่เคยเรียนแล้วจะสามารถนำมาส่งได้ ใบ Certificate ที่ได้รับจะต้องอยู่ในระยะเวลาทำกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 - 31 กรกฎาคม 2567

***** ผู้กู้ยืมต้องลงทะเบียนเข้าเรียนออนไลน์ ทางเว็บไซต์ https://elearning.set.or.th/SETStudentLoan หรือ แอปพลิเคชัน กยศ. Connect เท่านั้น *****

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.studentloan.or.th/th/news/1678242168

----------------------------

งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 02 160 1354 , 02 160 1528