หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ยาทากันยุง ป้องกันคนใกล้ชิด ติดเชื้อไข้เลือดออก
ยาทากันยุง ป้องกันคนใกล้ชิด ติดเชื้อไข้เลือดออก

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2024-03-13 11:36:42

???? ยาทากันยุง ป้องกันคนใกล้ชิด ติดเชื้อไข้เลือดออก ????

ที่มา: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช

⏬ติดตามข้อมูลข่าวสาร

เว็บไซต์ สื่อต้นแบบโรคและภัยสุขภาพ สำนักสื่อสารคความเสี่ยงฯ  กรมควบคุมโรค

Home / สื่อมัลติมีเดีย / อินโฟกราฟิก

???? https://shorturl-ddc.moph.go.th/AwhOH

#ยาทากันยุง #โรคไข้เลือดออก

#สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช

#แชร์บอกต่อ #กดดูรู้โรค

#สายด่วนกรมควบคุมโรค1422

#กรมควบคุมโรคห่วงใยอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี