หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ห้อง Data Center มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาคือศูนย์กลางที่สำคัญในการจัดเก็บและจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและบริหารงานของมหาวิทยาลัย มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินงานทางวิชาการและบริหารจัดการข้อมูล
ห้อง Data Center มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาคือศูนย์กลางที่สำคัญในการจัดเก็บและจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและบริหารงานของมหาวิทยาลัย มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินงานทางวิชาการและบริหารจัดการข้อมูล

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2023-12-13 10:31:18

ห้อง Data Center มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาคือศูนย์กลางที่สำคัญในการจัดเก็บและจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและบริหารงานของมหาวิทยาลัย มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินงานทางวิชาการและบริหารจัดการข้อมูล

.

ประโยชน์สำหรับบุคลากรและนักศึกษามีดังนี้:

.

1>การเข้าถึงข้อมูล: ช่วยให้บุคลากรและนักศึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา, งานวิจัย, และกิจกรรมทางวิชาการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

.

2>การจัดเก็บและบริการข้อมูล: ช่วยในการจัดเก็บข้อมูลที่สำคัญและให้บริการที่มีความเสถียรสูง เช่น บริการ e-Learning, ระบบทะเบียน, และการจัดการสารสนเทศทางการศึกษา.

.

3>ความปลอดภัยของข้อมูล: รักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่สำคัญ เพื่อป้องกันการสูญหายหรือการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต

.

Data Center มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินงานทั้งของบุคลากรและนักศึกษา, ทำให้การบริหารจัดการข้อมูลและการให้บริการทางการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

.

 อัครเดช สินแต่ง : ข้อมูลข่าว

.

 https://arit.ssru.ac.th

 https://itcenter.ssru.ac.th

 https://ssru.ac.th

.

#SSRU #aritssru #itcenter #datacenter #ssrudigitaluniversity