หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > เชิญเข้าร่วมอบรมหัวข้อ “เรียนรู้เกณฑ์ EdPEx : จากทฤษฎีสู่การนำไปปฏิบัติ”
เชิญเข้าร่วมอบรมหัวข้อ “เรียนรู้เกณฑ์ EdPEx : จากทฤษฎีสู่การนำไปปฏิบัติ”

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2023-12-13 12:24:02

????เชิญเข้าร่วมอบรมหัวข้อ “เรียนรู้เกณฑ์ EdPEx : จากทฤษฎีสู่การนำไปปฏิบัติ”

???? วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566 

⏰️ เวลา 13.00 – 16.00 น. 

???????? ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31 (สำหรับคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx))  

???????? ในรูปแบบ Online ผ่านระบบ Goog Meet ลิงก์ https://meet.google.com/wsw-ehyt-bdw

(สำหรับผู้ที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมผ่านหน่วยงาน)

(จัดโดย : ฝ่ายประกันคุณภาพและการจัดการความรู้)

#EdPExSSRU

#กองนโยบายและแผน

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#SSRU