หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > บุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ร่วมบริจาคโลหิต "ให้โลหิต ให้ชีวิต ให้ประจำ" (Give Blood, Give lives, Give forever)
บุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ร่วมบริจาคโลหิต "ให้โลหิต ให้ชีวิต ให้ประจำ" (Give Blood, Give lives, Give forever)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2024-02-14 09:16:38

บุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ร่วมบริจาคโลหิต

"ให้โลหิต ให้ชีวิต ให้ประจำ" (Give Blood, Give lives, Give forever)

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 บุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อเป็นการส่งต่อโลหิตให้กับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้งานและเพิ่มปริมาณโลหิตในคลังเลือดสำรองให้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ สำหรับโลหิตที่ได้รับบริจาคในครั้งนี้จะนำไปใช้ประโยชน์แก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลในจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงครามร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ บริเวณชั้น 1 อาคารผดุงชีวา วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม

#SSRU

#CNHSSRU

#SDGs_SSRU

Http://www.nurse.ssru.ac.th

Http://www. ssru.ac.th/

Line Official: ค้นหา Line: nurse.ssru ในช่องแชท หรือ เพิ่มเพื่อน @580wqrnl

Twitter:@nursessru

IG:Nurse_CNH_SSRU_Official

Email : nurse@ssru.ac.th

Tel : 034 773 907