หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ราชภัฏสดุดี 14 กุมภาพันธ์ #วันราชภัฏ “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน”
ราชภัฏสดุดี 14 กุมภาพันธ์ #วันราชภัฏ “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน”

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2024-02-14 11:32:20

ราชภัฏสดุดี 14 กุมภาพันธ์ #วันราชภัฏ “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน”
     เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนามถบพิตร ที่ทรงพระราชทานนาม “ราชภัฏ” ซึ่งแปลว่า คนของพระราชา ให้แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะวิทยาลัยครูเป็นสถาบันราชภัฏ และพระราชทานพระราชลัญจกรประจำพระองค์ ให้เป็นตราสัญลักษณ์ประจำสถาบัน จนกระทั่งได้รับการยกฐานะให้เป็นมหาวิทยาลัย เมื่อปี 2547 จึงถือให้วันที่ 14 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันราชภัฏ เป็นต้นมา

*****************
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
https://ssru.ac.th
IG : ssru_official
Line: @482vxgab
Twitter : ssru_official
E-mail : pr@ssru.ac.th
#ssru#student#university#สวนสุนันทา#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา#SUANSUNANDHARAJABHATUNIVERSITY#เด็ก67#สมัครเรียน#ปริญญาตรี#tcas67