หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > วิทยาลัยพยาบาลฯ เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สู่ความเชี่ยวชาญเป็นมืออาชีพ
วิทยาลัยพยาบาลฯ เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สู่ความเชี่ยวชาญเป็นมืออาชีพ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2024-02-15 08:10:11

วิทยาลัยพยาบาลฯ เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สู่ความเชี่ยวชาญเป็นมืออาชีพ

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาอาจารย์สู่ความเชี่ยวชาญเป็นมืออาชีพ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี เทียนทองดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คุณรัตนาภรณ์ แสงวิลัย หัวหน้าฝ่ายหลักสูตรและแผนการสอน และคุณธวัชภูพิสิฐ ภัทรดาภา หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโดย ฝ่ายหลักสูตรและการสอน กองบริการการศึกษา

ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ อรรถารส คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ พร้อมด้วย คุณสุทธิพงษ์ โตกาญจนา หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา และคุณธัญลดา เลี้ยงอยู่ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมโครงการ

#SSRU

#CNHSSRU

#SDGs_SSRU

Http://www.nurse.ssru.ac.th

Http://www. ssru.ac.th/

Line Official: ค้นหา Line: nurse.ssru ในช่องแชท หรือ เพิ่มเพื่อน @580wqrnl

Twitter:@nursessru

IG:Nurse_CNH_SSRU_Official

Email : nurse@ssru.ac.th

Tel : 034 773 907