หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพเข้าร่วมการประชุมวิชาการออนไลน์ (Zoom online) ครั้งที่ 1
ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพเข้าร่วมการประชุมวิชาการออนไลน์ (Zoom online) ครั้งที่ 1

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2024-03-15 11:42:35

ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพเข้าร่วมการประชุมวิชาการออนไลน์ (Zoom online) ครั้งที่ 1

ขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์เข้าร่วมประชุมวิชาการออนไลน์ (Zoom Online) “โครงการสร้างเสริมความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์” ครั้งที่ 1 เรื่อง “การจัดการความเสี่ยงทางการพยาบาล” ในวันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมและเครือข่ายออนไลน์ สภาการพยาบาล

ไม่มีค่าลงทะเบียน
CNEU 3 หน่วยคะแนน
รับจำนวนจำกัด 1,000 คน

สำหรับพยาบาลแบบรายบุคคลที่สนใจไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าสามารถเข้าร่วมประชุมได้ในวันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 12.00 - 13.00 น.หรือผู้เข้าร่วมประชุมครบตามจำนวน 1,000 คน ผ่านระบบ Zoom online Meeting

ดาวน์โหลดเอกสาร
- หนังสือเชิญประชุม
https://www.tnmc.or.th/images/userfiles/files/1(65).pdf
- โครงการ
https://www.tnmc.or.th/images/userfiles/files/2(64).pdf
- กำหนดการประชุม
https://www.tnmc.or.th/images/userfiles/files/3(28).pdf
- คำแนะนำ/ข้อปฏิบัติในการร่วมประชุมวิชาการ
https://www.tnmc.or.th/images/userfiles/files/4(9).pdf


ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom online :
MeetingMeeting ID: 977 7266 8618
Passcode: 549272

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ 02 596 7545 49