หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กองโรคไม่ติดต่อ ขอประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการโรคเบาหวานสู่เบาหวานระยะสงบ (Diabetes Remission) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กองโรคไม่ติดต่อ ขอประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการโรคเบาหวานสู่เบาหวานระยะสงบ (Diabetes Remission) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2024-01-16 11:10:08

กองโรคไม่ติดต่อ ขอประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการโรคเบาหวานสู่เบาหวานระยะสงบ (Diabetes Remission) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ระหว่างวันที่ 14 -15 ธันวาคม 2566 ผ่านการถ่ายทอดสดทางเพจเฟซบุ๊ก (Facebook Live) กองโรคไม่ติดต่อ 

>> ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอน 

https://drive.google.com/.../1kuNpYMT1x0C8udf47atApkCHkYV...

⏬ติดตามข้อมูลข่าวสาร

????http://ddc.moph.go.th/dncd

????https://www.ddc.moph.go.th/dncd/news.php?news=39153